I tidsskriftet Journal of Controversial Ideas skal det være lov for forskere å skrive under pseudonym. (Bilde: Shutterstock/NTB Scanpix
I tidsskriftet Journal of Controversial Ideas skal det være lov for forskere å skrive under pseudonym. (Bilde: Shutterstock/NTB Scanpix

Nytt tidsskrift skal publisere kontroversiell forskning av anonyme forskere

En professor i moralfilosofi ved Universitetet i Oxford mener at det egentlig er uønsket, men at det trengs.

Den amerikanske professoren i moralfilosofi Jeff McMahan lanserte denne uka en kontroversiell plan på BBC-radioprogrammet University unchallenged.

McMahan og en internasjonal forskergruppe planlegger å lansere et fagfellevurdert tidsskrift hvor forskerne kan velge å være anonyme.

Forskere kan publisere om «sensitive temaer» som BBC kaller det, under pseudonym, uten å frykte angrep i etterkant.

Den skal kalles Journal of Controversial ideas, og utgivelsene skal begynne over nyttår en gang, ifølge BBC.

– Dette er ideer som kan få forskerne i trøbbel med for eksempel politiske høyre, venstre eller sin egen administrasjon, sier McMahan i radiointervjuet.

– Prosedyren for å vurdere artikler vil være like streng som i andre akademiske tidsskrifter. Det høye kvalitetsnivået skal opprettholdes, sier han.

Tidsskriftet skal være tverrfaglig, og McMahan gir ikke noen konkrete eksempler på hva slags forskning det kan være snakk om. Men han understreker at de som skal velge ut artikler skal representere flere forskjellige intellektuelle retninger.

– Det skal være folk fra det politiske høyre og venstre, og for eksempel med forskjellig religiøs bakgrunn, sier McMahan i radiointervjuet.

Problematisk

Moralfilosofen sier også at han egentlig ikke vil ha et slikt tidsskrift, men slik samfunnet er nå, mener han at det er nødvendig.

– Jeg tenker at det er vanskelig å vurdere hva dette forslaget egentlig er for noe, sier Are Brean til forskning.no. Han er redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Brean lurer på om McMahan vil sette søkelyset på problemer rundt den frie ytringen i akademia, eller om de faktisk tilbyr en slags løsning på problemet, nemlig å la folk publisere forskning anonymt.

– Den frie ytringen er under press, og det kan vi alle enes om, mener Brean.

Han trekker fram for eksempel no-platforming-debatten, som også har gått i Norge denne høsten. Debatten handler om hvorvidt folk med kontroversielle standpunkter skal holdes utenfor debatter. Denne debatten kan du lese mer om i blant annet Klassekampen.

Men Brean er usikker på om anonymitet er riktig måte å gå fram på.

– Men det å debattere offentlig med noen som ikke vil vise identiteten sin er ikke en god ting. Folk blir mindre mottagelige for motargumenter og mer ekstreme når de ikke står fram med navn, sier Brean.

– Jeg er ikke sikker på at anonym debatt er løsningen når det gjelder kontroversielle saker.

Han understreker at han ikke har noe problem med at disse forskerne starter dette tidsskriftet.

– Men de har lykkes å skape oppmerksomhet rundt problemet, blant annet med mange medieoppslag.

– Vil bare kaste bensin på bålet

Nesrine Malik, som er kommentator i avisa The Guardian, er ikke positivt innstilt til McMahans forslag.

Hun mener et slikt tidsskrift bare skaper en trygg havn for forskerne som publiserer anonymt - et sted hvor de ikke trenger å forholde seg til kritikk eller kommentarer fra de som er motstandere av deres kontroversielle ideer.

Malik argumenterer for at det er noe svært problematisk med å i det hele tatt å sette «kontroversiell» som en merkelapp på disse ideene, og at et slikt tidsskrift ikke vil gjøre noe for å redusere polariseringen i den offentlige debatten.

– Dette vil bare fortsette runddansen hvor man provoserer, blir forferdet over responsen, kritiserer det som en overreaksjon og gjør alt igjen og igjen, sier hun i sin kommentar.

Powered by Labrador CMS