Stjernekirurgen og forskeren Paolo Macchiarini ble i 2020 tiltalt for grov mishandling av svensk rett.
Stjernekirurgen og forskeren Paolo Macchiarini ble i 2020 tiltalt for grov mishandling av svensk rett.

Sveriges største medisinske skandale ender opp i domstolen i Strasbourg

De som varslet i Macchiarini-saken, ble selv stemplet som medskyldige. Nå klager forskerne Sverige inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Tre forskerne varslet i 2014 Karolinska Institutet (KI) om at de hadde en mistanke om at en kollega, Paolo Macchiarini, drev med uetisk forskning som førte til at pasienter døde.

Kirurgen transplanterte for første gang i historien et kunstig luftrør på en syk pasient, uten å ha gjort dyreforsøk først.

Luftrøret i plast var smurt inn med pasientens egne stamceller. Tanken var at det skulle vokse fast og bli en del av kroppen.

Operasjonen på KI ble ansett som vellykket. To pasienter blir senere operert på samme måten.

I tillegg til pasientene i Sverige gjennomførte Macchiarini operasjoner på flere pasienter i Russland.

Forskningen på pasientene ble publisert i velrenommerte vitenskapelige tidsskrifter, deriblant The Lancet.

Pasientene døde

De vitenskapelige artiklene beskriver transplantasjonene som en suksess.

I virkeligheten døde de tre pasientene han gjorde inngrepet på i Sverige.

En tyrkisk kvinne var en av dem. Hun skulle opprinnelig opereres for håndsvette da hun fikk en skade i luftrøret.

Kvinnen døde etter å ha gjennomgått et hundretalls operasjoner etter inngrepet.

– En tortur uten like.

Slik beskriver en av varslerne, Matthias Corbascio det til magasinet Sjukhusläkaren.

Utfrysning og ryktespredning

I 2014 stiller kollegene av kirurgen for første gang spørsmål ved operasjonene.

De sender da de den første meldingen om forskningsfusk til ledelsen på KI.

Men det skulle ta tid før varslene ble tatt alvorlig.

De ble utsatt for stillhet, utfrysinger og ryktespredning, ifølge Sjukhusläkaren.

Parallelt oppdager en fjerde forsker en annen skandale på Karolinska. Et syttitalls svært syke pasienter hadde blitt behandlet med eksperimentelle injeksjoner av morkakeceller. Flere fikk hjerteattakk og hjerneblødninger.

SVT avslører i dokumentar

I 2016 sender de tre som varslet om Paolo Macchiarini nok en melding om juks i forskningen.

Denne gangen redegjorde de for sine mistanker i en skriftlig utredning på over 500 sider.

Men det er først når SVT lager en dokumentarserie om saken at det skjer en helomvending.

– Da begynte folk å hilse på oss igjen, forteller Grinnemo til Sjukhusläkaren.

De fire forskerne fikk sykehuslegenes pris «Årets varslere» i 2018.

Etter en ekstern utredning blir Macchiarini sagt opp og anmeldt for grov mishandling med døden til følge.

Mange forskere blir felt

I 2018 gjør universitetssykehuset selv en utredning av skandalen.

Da ble mange andre forskere funnet ansvarlig for fusk i forskning. Alle var medforfattere på seks ulike vitenskapelige artikler.

– Utredningen viser til feilaktigheter der Paolo Macchiarini er ytterst ansvarlig, men der også flere av medforfatterne har et stort ansvar, sa rektor Ole Petter Ottersen ved Karolinska Institutet (KI) i en pressemelding.

KI ba om unnskyldning for at de ikke hadde lyttet nok til varslerne i starten.

– Samtidig kan man ikke fritas for ansvar selv om man har varslet, sa Ottersen til SVT.

Dømt for grov mishandling

Varslerne ble ansett som medskyldige fordi de har vært medforfattere på forskningsartikler der Macchiarini har vært en av hovedforfatterne.

Dette opplevde de ikke selv som riktig og klagde saken inn for svensk forvaltningsrett.

I 2019 kom beskjed om at de ikke fikk medhold. Det er ikke klagerett på saker som dreier seg om forskningsfusk.

Året etter kom beskjeden om at Paolo Macchiarini vil bli tiltalt for grov mishandling i svensk rett. Påtalemyndighetene mener han alene bør bære det strafferettslige ansvaret.

– Uforståelig

Nå anmelder altså de tre Macchhiarini-varslerne Sverige til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Dette gjør de sammen med den fjerde forskeren, hun som oppdaget en ny skandale ved KI. Også hun ble ansett som medskyldig etter at sykehuset hadde gransket saken.

Begrunnelsen for klagen er at de fire mener at de ikke er sikret rettslig beskyttelse som varslere. De tre mener at de har blitt fryst ut i forskningsverdenen uten at de har fått mulighet til å imøtegå anklagelsene.

«Det er uforståelig at Karolinska Institutet (KI) kan rette usaklige og ubegrunnede anklager mot en enkelt person uten at man får noen mulighet for å forsvare seg».

Det sier Karl-Erik Grinnemo, en av varslerne, i en pressemelding til Centrum for rättvisa. Dette er en ideell stiftelse som hjelper forskerne med å legge saken fram i Strasbourg.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS