Norge og Danmark best mot forskerfusk

Bare Norge og Danmark har et lovverk som tar seg av forskerfusk, viser en kartlegging av europeiske land.

Flere land i Europa har riktignok utarbeidet retningslinjer mot forfalsking, oppdiktede resultater, plagiering eller andre former for uetisk framferd i forskningen, viser studien i tidsskriftet The Lancet.

Disse retningslinjene er imidlertid ofte motstridende, og rangerer forskjellige handlinger ulikt etter alvorlighetsgrad.

Lovverket i Norge og Danmark sikrer entydige definisjoner og reaksjoner på slike etikkbrudd.

Dårligst står det til på Balkan og i Sør- og Øst-Europa. Der manger mange land fullstendig nasjonale retningslinjer. (forskning.no/ac)

Powered by Labrador CMS