forskning.no felt i PFU

forskning.no burde ha kontaktet pasient-talskvinne for kommentar til artikkel om behandlingsprogrammet ved Betania Malvik utenfor Trondheim.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

forskning.no brakte 26. januar 2007 en artikkel om behandlingsprogrammet ved Betania Malvik utenfor Trondheim. Tittelen var “Alarm om falske minner”. I artikkelen intervjues en ekspert på vitnepsykologi om forskning på feltet med bakgrunn i informasjon som har kommet fram i Adresseavisen om samme behandlingsprogram.

Den ansvarlige spesialpsykologen ved Betania Malvik ble også intervjuet av forskning.no, men hun trakk tilbake sine uttalelser før publisering.

forskning.no ble klaget inn til Pressens faglige utvalg, PFU av talskvinnen for pasientene. Talskvinnen mener at hun burde blitt kontaktet for kommentar. Talskvinnen er navngitt i forskning.nos artikkel i sitater hentet fra Adresseavisen.

PFU legger vekt på at det ikke uten videre kan legges til grunn at behandlingsansvarlig og pasienter har sammenfallende interesser, og at talskvinnen var godt kjent gjennom media. Klageren burde vært kontaktet for kommentar til opplysningene som kom fram i forskning.nos artikkel.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel på nettstedet forskning.no, der redaksjonen fulgte opp reportasjer Adresseavisen hadde publisert om behandlingsprogrammet ved den distriktspsykiatriske avdelingen Betania Malvik, utenfor Trondheim. I den påklagede artikkelen kommer en kjent vitnepsykolog med kritiske utsagn når det gjelder behandlingen av pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

En talskvinne for pasientene mener forskning.no brøt med god presseskikk ved ikke å kontakte henne for samtidig kommentar. Klageren mener nettstedet dermed også bryter med kravet om bredde og relevans i kildevalget. For øvrig reagerer klageren sterkt på at hun og andre pasienter tillegges uttalelser de aldri har kommet med i Adresseavisens reportasjer.

Forskning.no mener klagen må basere seg på at pasientenes talskvinne er uenig i artikkelens vinkling og konklusjon. Etter nettstedets mening forsøker klageren å blande seg inn i redaksjonelle avgjørelser. Det vises ellers til at den innklagede artikkelen bare var én av flere om det aktuelle behandlingsprogrammet, og det i alt er minst 14 fagfolk som har uttalt seg. For øvrig forsvarer redaksjonen bruken av klagerens navn, ettersom navnet var knyttet til uredigerte sitater fra Adresseavisen.

Pressens Faglige Utvalg mener forskning.no var i sin fulle rett til å følge opp Adresseavisens reportasjer ved å forelegge opplysningene derfra for uavhengig ekspertise.

Utvalget registrerer at den ansvarlige spesialpsykologen ved Betania Malvik ble intervjuet til den påklagede artikkelen, men at vedkommende trakk tilbake sine uttalelser innen publiseringen. Selv om formålet med dette intervjuet var å ivareta retten til samtidig imøtegåelse fra den angrepne part, anser utvalget at redaksjonen uansett også skulle ha kontaktet klageren for kommentar. Dette siden hun så tydelig hadde framstått i andre medier som pasientenes talskvinne, og fordi hennes navn eksplisitt ble trukket inn i den påklagede artikkelen gjennom sitater fra Adresseavisen. Etter utvalgets mening kan det ikke uten videre legges til grunn at behandlingsansvarlige og pasienter har sammenfallende interesser.

Gjennom forhåndskontakt med klageren, ville forskning.no også ha oppklart mulige misforståelser om hva pasientene vitterlig hadde gitt uttrykk for overfor Adresseavisen. Slik utvalget ser det, kunne nettstedet på den måten ha unngått å skape inntrykk av at klageren og hennes medpasienter kunne knyttes direkte til vitnepsykologens beskrivelse av forskningsresultater.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og til punkt 4.14, om den angrepne parts rett til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Forskning.no har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. april 2007

Odd Isungset, Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen

LENKE:

Vær Varsom-plakaten
http://www.presse.no/varsom.asp

Powered by Labrador CMS