Smarte og miljøvennlige måter å produsere kunstsnø på, skal sikre både skileik og skisport i framtida. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Smarte og miljøvennlige måter å produsere kunstsnø på, skal sikre både skileik og skisport i framtida. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Forskere skal redde skisporten med snøproduksjon

Så fort barna våre er store nok, kaster vi dem ut i snøen, helst med ski på beina. Men nå er en av våre viktigste kulturbærere truet: Klimaendringene har skapt snømangel i store deler av Europa, og vi har ingen tid å miste om vi vil bevare skileik og skisport for framtidige generasjoner.

Derfor starter forskere ved Sintef og NTNU et forskningsprosjekt som skal utvikle nye og bedre løsninger for snøproduksjon ved skianleggene. Prosjektet går under navnet Snow for the Future.

– Et av hovedaspektene vil være å se på hvordan det er mulig å produsere snø uavhengig av temperaturer og utvikle energieffektive løsninger, forteller energiforsker i Sintef, Petter Nekså.

Tror på gratis snøproduksjon

Ettersom det sannsynligvis vil kreve mye energi å produsere snø uavhengig av lufttemperaturen, skal forskerne fokusere på løsninger som gjør at kunstsnøen ikke blir for dyr eller en miljøsynder. De skal altså lage klimavennlig snø i plussgrader – uten å kaste vekk energi.

Petter Nekså tror en løsning som vil fungere er å utvikle varmepumper hvor den kalde siden kan brukes til å produsere snø, mens den varme siden benyttes til oppvarmingsformål.

– Er det kaldt i lufta, så vil tradisjonelle snøkanoner være godt egnet, men disse er altså temperaturavhengige. Ved høyere omgivelsestemperaturer trengs et kuldeanlegg for å produsere snøen. Dette kan gjøres temperaturuavhengig, også i plussgrader, sier Neksås.

Han forklarer at varmen løftes fra den lave temperaturen, hvor snøen blir produsert, til et høyere temperaturnivå, som for eksempel kan bli brukt til oppvarming.

– På denne måten kan vi varme opp for eksempel innendørsanlegg samtidig som vi lager kunstsnøen til anleggene nærmest gratis, sier han.

Vil bruke kulde og varme fra varmepumpeteknologien

Dette innebærer å tilpasse varmepumpeteknologien til formålet. Nekså og hans forskerteam har allerede en konkret plan for hva de skal utvikle:

– I et tradisjonelt snøproduksjonsanlegg som produserer snø ved utetemperaturer på null grader er det ingen varm side. For å få til dette trenger vi en varmepumpe som også har egenskapene til en kjølemaskin. Vi må tilpasse delene som fordamper og kondensator og få de til å passe sammen, utdyper forsker Jacob Stang.

I prinsippet kan dette bety at et anlegg som Granåsen i Trondheim i fremtiden kan varme opp en svømmehall med overskuddsvarmen fra snø-produksjonen.

Powered by Labrador CMS