Forskningsgruppa fra venstre: Prof. Eirik Årsand, PhD-student Meghan Bradway, MD Anne Grethe Olsen, Dr. Konstantinos Antypas og MD PhD Anne Helen Hansen. På nettbrett og bilde: Dr. Elia Gabarron, Prof. Dr. Gunnar Hartvigsen og Anne Helen Hansen. (Foto: Jarl-Stian Olsen)
Forskningsgruppa fra venstre: Prof. Eirik Årsand, PhD-student Meghan Bradway, MD Anne Grethe Olsen, Dr. Konstantinos Antypas og MD PhD Anne Helen Hansen. På nettbrett og bilde: Dr. Elia Gabarron, Prof. Dr. Gunnar Hartvigsen og Anne Helen Hansen. (Foto: Jarl-Stian Olsen)

Forskere skal evaluere ulike diabetes-apper

Nettsamfunn, diskusjonsfora og apper har revolusjonert måten ulike pasientgrupper skaffer seg informasjon og får hjelp av likepersoner til å håndtere sykdom på.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil nå se nærmere på hvordan de ulike brukerne kan vurdere slike løsninger, både pasientene selv og helsepersonell. Forskerne ønsker å lage retningslinjer som kan benyttes i vurderingen, ved å studere hva som finnes av løsninger og evalueringsmetoder.

– Det er flott at personer med diabetes møtes i nettsamfunn og bruker mobilen og apper for å mestre sykdom og eventuelt endre livsstil. Men utviklingen har gått så raskt at vi trenger måter å finne ut kvaliteten på løsningene, og hvilke som fungerer for hvem, sier professor og prosjektleder Eirik Årsand ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Forskningsgruppa vil fokusere på apper og nettressurser for personer med diabetes i Norge, men vil kartlegge evalueringsverktøy internasjonalt som basis for dette.

Disse institusjonene samarbeider:

•          Nasjonalt senter for e-helseforskning
•          UiT Norges arktiske universitet
•          Universitetssykehuset Nord-Norge
•          Finnmarkssykehuset   

– Vi håper dette vil være positivt for alle involverte: pasienter, pårørende, helsearbeidere og myndigheter. Gode retningslinjer for bruk av apper og nettsteder kan gi bedre mestring og livskvalitet, sier Eirik Årsand.