Mammografiscreening i England under lupen

Mammografiprogrammet i England er blitt kritisert så kraftig av forskere at myndighetene nå har bestemt å gjennomføre en uavhengig undersøkelse. Informasjonsmaterialet til kvinnene blir også endret.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I England har forskeres kritikk av mammografiscreeningprogrammet vært så kraftig at myndighetene nå tar konsekvensen og gjennomgår saken på nytt. (Foto: Colourbox)
I England har forskeres kritikk av mammografiscreeningprogrammet vært så kraftig at myndighetene nå tar konsekvensen og gjennomgår saken på nytt. (Foto: Colourbox)

I Danmark har det den siste tiden vært heftig debatt omkring effekten av mammografiscreening. Men diskusjonene har vært småtterier sammenlignet med den konflikten som for øyeblikket utspiller seg i England.

Det forteller lege og forsker på Det Nordiske Cochhrane Center, Karsten Juhl Jørgensen.

– I løpet av det siste året har flere tunge forskergrupper publisert flere kritiske artikler omkring mammografiscreening i virkelig store tidsskrifter, som British Medical Journal, og det kan man ikke fortsette å overse, forteller han.

– Forskernes undersøkelser sår tvil om metoden, og påviser også manglende resultater i land hvor man har innført screening. De myndighetene som er ansvarlige for screeningprogrammet i England, mener nå at det er skapt så stor tvil om programmet at det er nødvendig å gjennomgå alle data på området, så det har de satt i gang med, sier Jørgensen.

Granskingen er ikke uavhengig

De engelske helsemyndighetene har pekt ut professor sir Mike Richards til å utføre den oppgaven, og han er alt annen enn et ubeskrevet blad. I de siste 13 årene har han hatt det overordnede ansvaret for kreftbehandling og forebyggelse i landet, og det innbefatter blant annet screeningprogrammet for brystkreft.

Richards utfører oppgaven sammen med direktøren for en av de store veldedighetsorganisasjonene i England, Cancer Research UK. Sammen vil de peke ut noen forskere som ikke tidligere har forsket på mammografiscreening selv.

– Det er viktig at det blir uavhengige forskere, for denne debatten er ekstremt polarisert. Gjennom flere år har det blitt gravd dype grøfter mellom partene, sier Jørgensen.

Upartisk organisasjon fikk ikke oppgaven

I utgangspunktet mener Jørgensen det er svært positivt med en ny gjennomgang. Men han synes ikke Mike Richard er troverdig som ansvarlig for evalueringen.

– Han har et personlig ansvar for dette programmet og vil antagelig være tilbøyelig til å forsvare det, noe som også gjelder direktøren for Cancer Research UK, søsterorganisasjonen til Kræftens Bekæmpelse i Danmark. Der er ikke en uavhengig, nøytral organisasjon, fordi de har arbeidet for å bevare screeningprogrammet, sier Jørgensen.

Han undrer seg over at man ikke har valgt å gi oppgaven til det uavhengige analyseinstituttet NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) som nettopp er opprettet for slike analyser.

– NICE har den store fordelen at de også forholder seg til helseøkonomi og ikke bare vurderer betydningen for helse og sykdommer, sier Jørgensen.

Informasjonsfolder blir skrevet om

Jørgensen er likevel fornøyd med at man har valgt å gå programmet etter i sømmene, og at man samtidig vil revidere den informasjonen som sendes ut til de kvinnene i målgruppen.

Dette skjer som en direkte konsekvens av at Det Nordiske Cochrane Center har kritisert brosjyren som brukes nå.

– Vi har kritisert brosjyren fordi den oppfordrer kvinnene til å delta uten å gjøre det klart det ikke nødvendigvis er det eneste fornuftige. Brosjyren overdriver sannsynligheten for at screening er bra, sier Jørgensen.

Det er tredje gang myndighetene reviderer informasjonsfolderen, men selv om de fortsetter med å endre opplysningene, er brosjyren – ifølge Det Nordiske Cochrane Center – hittil ikke blitt særlig mye bedre, og de mener det er fordi den blir utarbeidet av de myndighetene som står for programmet.

– De er redd for å skremme folk vekk ved å fortelle dem sannheten. Dette gjelder også i Danmark. Man bør sette ned et upartisk utvalg til å gjøre dette, også i Danmark, men jeg har ærlig talt ikke de store forhåpningene, avslutter Jørgensen.

Referanser:

Breast cancer screening is to be reviewed, cancer tsar announces, BMJ 2011;343:d6905 doi: 10.1136/bmj.d6905

The NHS breast screening programme needs independent review, BMJ 2011; 343: d6894 doi: 10.1136/bmj.d6894>

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no
 

Powered by Labrador CMS