Naturen hjelper barn med ADHD

Aktiviteter ute i naturen reduserer symptomene hos barn med ADHD i forhold til om de samme aktivitetene ble utført innendørs. En "dose grønt" ser dermed ut til å kunne supplere medisinbruk.

Publisert

Symptomer på ADHD

ADHD er en oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet.

Symptomer er oppmerksomhetssvikt og overaktivitet som merkes klart før fylte sju år, og som kan vedvare gjennom voksen alder.

Barnet hører ofte ikke etter, er glemsk, har vansker med instruksjoner, med å fullføre alle ledd i en atferd, med å organisere egen atferd, overser detaljer eller gjør slurvefeil, unngår, misliker eller er motvillig til å utføre oppgaver som krever vedvarende oppmerksomhet, og blir lett avledet av ytre hendelser.

Overaktivitet i hender, føtter eller hele kroppen, barnet forlater ofte plassen sin, og er svært snakkesalig. Barnet svarer ofte før spørsmålet er fullført, har problemer med å vente på tur og avbryter ofte og trenger seg på andre.

Man har funnet ADHD hos tre-sju prosent av barn i skolealder. En stor overvekt er gutter. Jenter har muligens oftere overveiende oppmerksomhetssvikt, noe som gjør lidelsen vanskeligere å oppdage. Diagnosen er vanskelig før fylte fire-seks år.

Barn med ADHD skiller seg ut sosialt, er upopulære og blir ofte isolert. De kan virke provoserende, og er i høy risiko både for å bli utsatt for mobbing og for barnemishandling. De kan også bli mobbere selv. I tillegg medfører stadige sosiale nederlag og irettesettelser ofte lav selvfølelse, noe som kan øke risikoen for utvikling av depresjon.

Hyperaktiviteten avdempes med økende alder, mens problemene med oppmerksomhet og impulsivitet kan vedvare. Barn med ADHD, særlig de som har andre lidelser i tillegg, har økt risiko for atferdsforstyrrelser i voksen alder. Dette innebærer også økt risiko for kriminalitet og rusmisbruk.

Kilde: Store Norske Leksikon
 

Nå kan man jo si at alle sikkert vil ha godt av å være ute i naturen, men studien viser tydeligere resultater enn det.

- Nytten av aktiviteter ute i det grønne ble observert hos barn som levde i forskjellige deler av USA, og hos barn som levde i svært forskjellige omgivelser - fra landsbygda til store byområder.

Det sier Frances E. Kuo og Andrea Faber Taylor, som laget rapporten.

ADHD

ADHD er det samme som man tidligere kalte MBD. ADHD er en nevrologisk forstyrrelse

Symptomene er hyperaktivitet, oppmerksomhets- og persepsjonsproblemer, og ofte er det kombinert med lære- og atferdsvansker.

ADHD er funnet hos tre til syv prosent av barn i skolealder, men det er en stor overvekt av gutter.

- Medisiner til bruk mot ADHD virker for de fleste, men ikke for alle, fortsetter Kuo.

- Dessuten har de ofte bivirkninger, og de koster mye.

Jo mer grønt, jo bedre

322 gutter og 84 jenter deltok i undersøkelsen. Det var foreldrene som rapporterte hvordan barnas atferd var etter de forskjellige aktivitetene.

Aktivitetene ble utført henholdsvis innendørs, utendørs på parkeringsplasser og andre områder med lite grønt, og i parker og lignende områder med mye grønt.

ADHD-symptomene ble mest redusert i de “grønneste” omgivelsene. Det gjaldt også når de samme aktivitetene ble sammenlignet i forskjellige omgivelser.

En tur i det grønne som medisin

- I hvert eneste tilfelle av 56 sammenligninger var det utendørs aktiviteter i det grønne som virket best, og forskjellen var signifikant eller marginalt signifikant i 54 av analysene. Funnene er svært konsekvente, sier Kuo.

Det å bruke tid i det grønne kan gi ekstra lindringer når medisiner ikke er tilstrekkelig.

Man kan kanskje bruke en “grønn dose” til ettermiddagsmedisinering for å hjelpe barna til en god natts søvn.

- En grønn dose kan være en livredder for de ti prosent som ikke har nytte av medisiner, og som bare går i stå i sine symptomer, sier Kuo.

Det skal ikke så mye til før det hjelper

En grønn dose kan være noe så enkelt som å velge en skolevei med med mer grønt, å gjøre skolearbeid ved et vindu med utsikt til noe grønt, og å leke i grønne omgivelser etter skoletid.

- Samlet kan man si at våre funn tyder på at det å være i naturlige omgivelser i vanlige aktiviteter etter skoletid og i helgene kan være svært effektivt i å minske oppmerksomhetsproblemer hos barn, konkluderer Kuo og Faber Taylor.

Funnene gjaldt uavhengig av alder, kjønn, inntektsgrupper, om bosted var landsbygd eller i byer, geografiske regioner og forskjeller i diagnoser.

Referanse:

A Potential Natural Treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Evidence From a National Study (abstract - artikkelen i sin helhet krever abb/kjøp), Frances E. Kuo, PhD and Andrea Faber Taylor, PhD - September 2004, Vol 94, No. 9, American Journal of Public Health 1580-1586

Lenke:

Children with ADHD benefit from time outdoors enjoying nature