HPV-vaksinen virker best hvis den blir tatt tidlig, slik at de som får den, ikke er smittet med viruset fra før.   (Foto: CNK02 / Shutterstock / NTB scanpix)
HPV-vaksinen virker best hvis den blir tatt tidlig, slik at de som får den, ikke er smittet med viruset fra før. (Foto: CNK02 / Shutterstock / NTB scanpix)

HPV-vaksinene virker og er ikke farlige

Forskere har gjennomgått 26 studier av HPV-vaksinene og ikke funnet fare for alvorlige bivirkninger.

Historien kort

  • Samling av forskning på HPV-området viser at vaksinene ikke øker risikoen for alvorlige bivirkninger.
  • En forsker er uenig i konklusjonen, men andre forskere ser det som enda et bevis på at vaksinene er ufarlige.

Om celleforandringer

Celleforandringer er ikke kreft. Celleforandringer er forstadier som kan utvikle seg til kreft.

Mange kvinner får celleforandringer på livmorhalsen, i noen tilfeller forsvinner de av seg selv, mens andre krever behandling.

Behandlingen er relativt enkel, og stort sett alle kvinner blir helbredet.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

En studie med mer enn 73 000 kvinner viser at HPV-vaksinene virker som de skal, og at det ikke er økt risiko for alvorlige bivirkninger.

Studien er et såkalt Cochrane-review, der forskerne har samlet og analysert data fra 26 tidligere studier av både virkning og bivirkninger.

Dermed mener forskerne at bekymringene rundt denne vaksinen kan legges død.

«Risikoprofilen for HPV-vaksinen er god. Vi bekymret for de uriktige anklagene om alvorlige bivirkninger. Anklagene er ikke støttet av data og kan skade offentlighetens tillit til vaksinen», skriver den ledende forskeren bak studien, Marc Arbyn fra Det belgiske kreftforskingssenteret i Sciensano, i en pressemelding.

Den nye studien er publisert i Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier, noe som gir bedre presisjon og tyngde.

«Evidens med høy sikkerhet viser at HPV-vaksiner beskytter mot forstadier til livmorhalskreft hos tenåringsjenter og kvinner som ble vaksinert i alderen 15–26 år. Vaksiner øker ikke risikoen for alvorlige bivirkninger», er konklusjonen.

Konklusjonen er i tråd med anbefalingene fra ulike helsemyndigheter og en lang rekke faglige organisasjoner og pasientforeninger.

Vaksine beskytter mot HPV og forstadier til livmorhalskreft

I studien har forskerne undersøkt tilfeller av forstadier til livmorhalskreft blant kvinner som enten har fått:

  • Vaksinen mot de mest utbredte typene HPV, nemlig HPV16 og HPV18
  • Eller en vaksine som er rettet mot HPV16, HPV18 og to andre utbredte undergrupper av HPV.

De nyeste HPV-vaksinene som også rammer fem eller syv andre typer HPV, er ikke tatt med i studien, siden eventuelle effekter ikke kan observeres enda.

Fordi de to HPV-vaksinene som inngår i den nye studien, heller ikke har blitt brukt i særlig mange år, så ikke forskerne på tilfeller av livmorhalskreft, men i stedet tilfeller av forstadier til livmorhalskreft.

Forskerne fant:

  • Blant kvinner mellom 15 og 25 år som ikke var smittet med HPV da de ble vaksinert, ble risikoen for forstadier til livmorhalskreft redusert fra 164 til 2 tilfeller av 10 000 kvinner.
  • Blant kvinner over 25 år virker ikke vaksinene like effektivt. Dette skyldes at vaksinene bare beskytter mot de formene for HPV som kvinnene ikke er smittet med fra før.

«Vaksinene skal få immunforsvaret til å produsere antistoffer mot senere infeksjoner med HPV», skriver Jo Morrison i pressemeldingen. Hun er overlege i gynekologisk onkologi ved Musgrove Park Hospital i England og en av forskerne som var med på den nye studien,

Hun mener HPV-vaksinen vil redusere antallet tilfeller av livmorhalskreft framover.

Morrison påpeker likevel at det ikke vil fjerne alle tilfeller, så det er viktig at også vaksinerte kvinner går til screening.

Ingen økt risiko for bivirkninger

Den nye studien viser ingen økt risiko for alvorlige bivirkninger.

Forskerne så om de vaksinerte kvinnene hadde blitt rammet av alvorlig sykdom. De sammenlignet med en gruppe kvinner som ikke hadde fått HPV-vaksinen. 

Syv prosent av både de vaksinerte og de ikke-vaksinerte ble alvorlig syke senere i livet. 

656 av 10 000 av de vaksinerte kvinnene ble rammet av en alvorlig sykdom, mens tallet var 669 i kontrollgruppen.

Antallet dødsfall var 14 blant de vaksinerte og 11 blant de andre. Selv om det var tre flere dødsfall blant de vaksinerte, konkluderer forskerne med at det ikke var relatert til vaksinene.

Forskerne fant heller ingen økt risiko for aborter.

Forskerne sier imidlertid også det ikke er nok data for å kunne si noe om risiko for dødfødsler og misdannelser blant barn. Her må det mer forskning til. 

Er ikke overbevist

Cochrane er et uavhengig og internasjonalt nettverk av forskere, og studier fra Cochrane anses i vitenskapens verden som forskning av høy kvalitet med stor troverdighet.

Lederen av Cochranes nordiske avdeling, den danske professoren Peter Gøtzsche, er imidlertid ikke helt fornøyd.

Han påpeker at oversikten er basert på publiserte forsøk, som er mindre pålitelige enn de kliniske studierapportene legemiddelfirmaene har sendt inn til European Medicines Agency (EMA).

Gøtzsches forskningsgruppe har fant flere alvorlige nevrologiske skadevirkninger i HPF-vaksinegruppen når de så på disse rapportene.

«Vi har ikke publisert resultatene enda, men vi er forpliktet til å opplyse om dem allerede nå», skriver Peter Gøtzsche i en e-post.

Nordisk Cochrane Center har sendt inn en formell klage til den europeiske ombudsmannen etter EMAs håndtering av mistanke om alvorlige skader på sentralnervesystemet.

Professoren har også skrevet en bok under tittelen «Overlevelse i en overmedicineret verden: Find selv evidensen», der han beskriver bekymringene omkring HPV-vaksinen.

Forsker er ikke overrasket over resultatet

Men annen forskning peker også på at vaksinen er trygg, og andre forskere er begeistret for den nye studien.

En av dem er Jan Blaakjær, som er overlege og klinisk professor i gynekologi ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet og blant annet forsker på HPV og livmorhalskreft.

Han skriver følgende i en e-post:

«Det er fint å se at relevante arbeidsgrupper fra Cochrane nå både frikjenner vaksinen for alvorlige bivirkninger og samtidig kan vise at det er en klar effekt i beskyttelsen mot utvikling av grad 2 og 3 av celleforandringer i livmorhalsen.»

Blaakjær er ikke overrasket over resultatet.

«Som forventet viser denne Cochrane-studien størst effekt hos de unge jentene og aller størst hos dem som fortsatt ikke har blitt smittet med de relevante formene for HPV. Det er imidlertid interessant å se at det også er en effekt hos litt eldre kvinner», utdyper Blaakjær.

Referanse:

M. Arbyn mfl: «Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors», Cochrane Library (2018), doi: 10.1002/14651858. CD009069. pub3

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS