Morsmelk gir langt liv

Barn som får morsmelk lever lenger enn andre. Det mener britiske forskere som slår fast at amming medfører mindre sjanse for hjerte-kar-sykdommer senere i livet.

Publisert

  kolesterol

Kolesterol er en viktig organisk forbindelse som hører til fettstoffene.

De fleste av organismens celler produserer kolesterol.

Kolesterol har en rekke funksjoner i organismen, blant annet som viktig bestanddel av cellenes membraner (hinner). Kolesterol medvirker også i transporten av fettstoffer i kroppen.

Mye oppmerksomhet er rettet mot den rollen kolesterol spiller for utvikling av åreforkalkning (arteriosklerose). Erfaringsmessig er det en sammenheng mellom kolesterolnivå i blodet og sannsynligheten for utvikling av hjertesykdommer som angina pectoris og hjerteinfarkt.

Kolesterolnivået i blodet er avhengig av kostens innhold av kolesterol og av fett generelt, spesielt mettet fett.

kilde: Store Norske Leksikon

Forskere ved St. George’s Hospital Medical School i London har tatt for seg en gruppe briter fra spedbarn til godt voksne som fikk morsmelk da de var små, og sammenlignet dem med en gruppe som fikk morsmelkerstatning.

I undersøkelsen kom de fram til at de som fikk morsmelk hadde lavere kolesterolnivå enn de som fikk morsmelkerstatning.

Hjertesykdommer

Høyt kolesterol medfører økt sjanse for hjertesykdommer, samtidig som risikoen for slike sykdommer kommer allerede tidlig i det voksne liv. Og selv om kolesterolnivået hos voksne påvirkes av en rekke faktorer - blant annet matvaner, fedme og trening - viser det seg at en underliggende risiko for høyt nivå stammer fra ernæringen vi får i våre tidlige år.

- Muligheten for at amming kan ha en langtidseffekt på kolesterolnivået er svært viktig for folks generelle helse, ikke minst fordi forskning antyder at ernæringsmessig planlegging påvirker utviklingen av hjerte-kar-sykdommer, sier Dr. Christopher Owen.

Forskjellig effekt gjennom livet

Owen og hans kolleger studerte 1 500 ungdommer samtidig som de hentet fram tidligere undersøkelser av kolesterolnivå hos spedbarn, barn, ungdom og voksne.

Resultatene viser også at amming har forskjellig effekt på kolesterolet på forskjellige tidspunkter i livet. Det er en sammenheng mellom amming og høyt kolesterolnivå hos spedbarn, mens det ikke kan påvises noen sammenheng for barn og ungdom. Imidlertid synes det klart at kolesterolnivået hos voksne er lavere hos de som fikk morsmelk da de var små.

- Det å få morsmelk med mye kolesterol kan forbedre stoffskiftet senere i livet. I så fall er det et sterkt argument for at morsmelkerstatning bør være likest mulig vanlig morsmelk, sier Dr. Owen.