Lev lenger med gode venner

Lyst på et langt liv? I så fall kan det være smart å tilbringe tid med kompisene. Ny forskning viser nemlig at gode venner er viktigere enn familien når det gjelder sannsynligheten for å leve lenge.

Publisert

Venner er viktige, ikke minst i alderdommen. Det mener i hvert fall forskerne som har trålet igjennom data fra the Australian Longitudinal Study of Aging, som startet i 1992.

Her hadde 1 500 mennesker over 70 oppgitt hvor god kontakt de hadde med sine barn, slektninger, venner og fortrolige.

Forskerne sjekket videre hvordan det hadde gått med gamlingene i de neste ti årene, skriver BBC News. Resultatet var kanskje en smule overraskende.

Venner betyr mer

Det viste seg nemlig at et nært forhold til barna og familien ikke så ut til å påvirke overlevelsen i nevneverdig grad. Derimot hadde vennene mer å bety.

Menneskene med de sterkeste nettverkene av venner og bekjente, hadde statistisk sett større sjanser for å være i live etter ti år, enn folkene med færrest venner.

- Sterke forhold til venner og fortrolige har en viktig innvirkning på overlevelsen, konkluderer forskerne, i følge BBC News.

Valgfrie venner

Det er ennå en smule uklart hvorfor vennskapene har en slik effekt. Kanskje det kan ha sammenheng med at vi faktisk velger vennene våre, i motsetning til familien? spekulerer Lynne Giles og kollegaene fra Flinders University i Adelaide.

Det er også mulig at venner oftere oppfordrer hverandre til å ta vare på helsa, og døyver angst og depresjon i vanskelige situasjoner. Det må imidlertid mer forskning til før man kan være helt sikker på den positive virkningen av venner.

Bare da kan man konkludere med at vennene gjør folk friske, og ikke at friske folk har kapasitet til å beholde venner.

Nye metoder

Skulle sammenhengen vise seg å holde stikk, kan kunnskapen imidlertid gi nye metoder innen framtidas helsearbeid. Kanskje helseprogrammer kunne ta sikte på å forbedre vennenettverkene i hele befolkningen?

- Samfunnet må inkludere eldre i større grad, og oppmuntre miljøer til å skape omgivelser som lar sosiale nettverk blomstre, sier Lorna Layward fra Help the Aged til BBC.

Og det er det jo lett å være enig i. Om levealderen skulle holde seg like lav, blir det i hvert fall mere moro mens det varer.

Referanse:

Rapporten er publisert i the Journal of Epidemiology and Community Health.

Lenke:

BBC News: Friends ‘help people live longer’