Traume-risiko avgjøres av fødselsopplevelsen

Kvinnens egen oppfatning av fødselen er viktigere for hennes mentale tilstand i tiden etterpå, enn de faktiske komplikasjonene som oppstår på fødestua.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Posttraumatisk stress, tre symptom-typer:

1. Gjenopplevelse: mareritt om fødselen, flashbacks av hendelsen.
2. Unnvikelse: unngå å bli gravid igjen, hukommelsestap rundt fødselen.
3. Økt anspenthet: irritabilitet, konsentrasjonsvansker.

(kilde: Folkehelseinstituttet)

Ny norsk studie har undersøkt faktorer som har  betydning for om en kvinne rammes av posttraumatisk stress etter fødselen.

Den subjektive opplevelsen av å føde ser ut til å bety vesentlig mer for risikoen enn faktiske komplikasjoner som måtte oppstå underveis, som blødninger og rifter.

Folkehelseinstituttet (FHI) omtaler funnene på sin nettside.

FHI har samarbeidet med forskere ved Akershus universitetssykehus om studien, som nylig ble publisert i Archives of Women's Mental Health.

Synes fødsel er traumatisk

1499 kvinner som fødte på Kvinneklinikken ved sykehuset har besvart flere spørreskjemaer både underveis i svangerskapet, og åtte uker etter fødselen.

Å forebygge traumatiske reaksjoner i etterkant anses som en viktig oppgave. Nær én av tre kvinner opplever fødselen sin som traumatisk, skriver forskerne i innledningen til studien.

De peker videre på andre resultater som har vist at to til seks prosent oppfyller hele symptombildet, og dermed kvalifiserer til den kliniske diagnosen posttraumatisk stressyndrom etter fødselen.

Dropper flere graviditeter

Forskerne ser en svakere sammenheng mellom reelle komplikasjoner og traume-risiko, enn for subjektiv opplevelse.

– Fødselskomplikasjoner kan ikke alltid unngås. Hvis komplikasjoner under fødselen oppstår, er det viktig å hjelpe kvinnen til at hun føler seg trygg og tatt vare på for å forebygge et mulig traume.

Det sier postdoktor Susan Garthus-Niegel ved Divisjon for Psykisk Helse, på instituttets nettside.

For eksempel er det en økt sannsynlighet for at traumatiserte kvinner ikke ønsker å bli gravide igjen.

Mange kvinner føler seg i større eller mindre grad nervøse og utrygge på selve fødselen når svangerskapet går mot slutten. Nærmere hver femte norske kvinne har fødselsangst.

Tilknytningsproblemer

En tidligere studie fra Universitetet i Stavanger har vist at kvinner med slik angst hadde store vanskeligheter med å knytte seg til barnet etter fødselen.

Garthus-Niegel mener styrken til den nye studien ligger i kombinasjonen av et bredt utvalg anerkjente mål på psykisk helse, sammen med kliniske data fra sykehuset om fødselen.

- Ettersom det i tillegg er en deltakelse på over 80 prosent, bør vi kunne ha tiltro til disse resultatene, sier Garthus-Niegel videre.

Referanse:

Garthus-Niegel, S., von Soest, T., Vollrath, M. E. og Eberhard-Gran M. (2012). The Impact of Subjective Birth Experiences on Posttraumatic Stress Symptoms: A Longitudinal Study. Archives of Women's Mental Health, DOI 10.1007/s00737-012-0301-3.  Sammendrag her
 

Powered by Labrador CMS