Snus er forbudt å selge i alle europeiske land, med bare to unntak.  (Foto: Cornelius Poppe, Scanpix)
Snus er forbudt å selge i alle europeiske land, med bare to unntak. (Foto: Cornelius Poppe, Scanpix)

Bør resten av verden gjøre som svenskene?

Ett land i Europa har langt færre røykere enn alle andre.

Snus er 95 prosent tryggere enn sigaretter, slår nå en gruppe svenske forskere fast.

Gjør resten av Europa slik svenskene har gjort – erstatter sigaretter med snus – så kan 320 000 for tidlige dødsfall blant menn på grunn av tobakk, hindres i Europa hvert år. Hevder de svenske forskerne.

Her er statistikken som viser prosentandel menn som røyker daglig i Europa. Tallene er fra 2014.

 

 

Markedsføres bare i Sverige

Forskningsresultatene fra Sverige er kontroversielle. Blant annet er forskerne beskyldt for å stå i ledtog med den svenske snusindustrien.

EU har til nå strittet imot å gjøre som svenskene foreslår. I hele Europa er det bare i Sverige – og Norge – at det er tillatt å selge snus. Bare svenskene tillater markedsføring av snus.

De nye tallene fra den svenske medisin-statistikeren Peter Lee og snusforskeren Lars Ramström ble på fredag presentert under Globalt nikotinforum i Warszawa (GFN). Konferansen GFN har som uttalt mål å fokusere på hvordan de mener tryggere tobakksprodukter som snus kan hjelpe folk til å slutte å røyke.

Ikke bevis for snus-sykdommer

I Sverige er nå kun 5 prosent av befolkningen, kvinner og menn, dagligrøykere. I Europa ellers røyker i gjennomsnitt 24 prosent av befolkningen daglig.

De svenske forskerne hevder det ikke finnes noen forskningsbaserte bevis for at snus øker forekomsten av verken lungekreft, KOLS eller lungebetennelse. Tre sykdommer som alene står for nesten halvparten av alle tobakksrelaterte dødsfall. Forskerne stiller også spørsmål ved om snus øker risikoen for hjertelidelser, slag og flere andre typer kreft.

forskning.no skrev sist høst om en studie ved NTNU i Trondheim hvor det heter at snus kan øke faren for hjertekarsykdom minst like mye som røyking.

forskning.no har også skrevet om en studie som avkrefter faren for bukspyttkjertelkreft ved snusing.

Lungekreft er bare en av mange dødelige sykdommer som kan følge av sigarettrøyking. Antakelig dør mellom halvparten og to tredeler av alle røykere av sigarettene. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
Lungekreft er bare en av mange dødelige sykdommer som kan følge av sigarettrøyking. Antakelig dør mellom halvparten og to tredeler av alle røykere av sigarettene. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Halvert antall røykere

I Norge er andelen dagligrøykere halvert de siste ti årene – fra 24 prosent av befolkningen i 2006 til 12 prosent av befolkningen i 2016.

Samtidig er 10 prosent av befolkningen nå dagligsnusere.

SSB sine tall over nordmenns røykevaner viser også at en av tre som slutter å røyke, har fått hjelp av snus.

SSB sine tall viser videre at tre av fire som fikk hjelp av snus til røykeslutt, har fortsatt med snusingen etterpå.

To av tre dør av tobakk

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør flere enn syv millioner mennesker i verden av tobakk hvert år.

Drøye seks millioner dødsfall skyldes direkte bruk av tobakk. Innpå en million dødsfall skyldes passiv røyking. Mange av de siste er barn.

Siden 1950-tallet har det hett seg at sigaretter koster halvparten av alle røykere livet. Den kanskje mest innflytelsesrike studien bak dette tallet var British Doctors Study fra 1956.

En langt ferskere studie som forskning.no skriver om her slår fast at dette anslaget er for lavt. I den heter det at to av tre røykere (66 prosent) vil dø av sykdommer som skyldes røyking. Studien fulgte over 200 000 australiere i flere år.

 

Kilder:

«New data shows low risk nicotine product snus is 95 percent safer than smoking», pressemelding fra Knowledge Action Change, EurekAlert!/AAAS, 16. Juni 2017

SSB sin statistikk over røykevaner, 2017.

Tobacco Fact sheet, WHO, mai 2017

Powered by Labrador CMS