Mindre forurensning i soverommet gjør eldre sunnere

Små partikler kan påvirke hjerte og lunger hos eldre mennesker, og et filter på soverommet hjelpe på helsen i forurensede hjem.

Filtreringsmaskinene som ble brukt i forsøket, var svært store, men man kan godt få tak i mindre maskiner. Man kan også nøye seg med å anskaffe seg et filter hvis man fra før har et ventilasjonsanlegg. (Foto: Gabriela Karotkki, KU)
Filtreringsmaskinene som ble brukt i forsøket, var svært store, men man kan godt få tak i mindre maskiner. Man kan også nøye seg med å anskaffe seg et filter hvis man fra før har et ventilasjonsanlegg. (Foto: Gabriela Karotkki, KU)

Om undersøkelsen:

48 forsøkspersoner i alderen 51–81 år deltok i forsøket, som varte i fire uker med filtreringsmaskiner satt i opp stue og soverom. I to uker sto maskinene på uten filter, og en periode på to uker det var det et filter i maskinen. Verken forsøkspersonene eller Gabriela Karottki visste under forsøket når det var filter i.

Forsøksgruppen inneholder hovedsakelig eldre mennesker, siden det er de som befinner seg i risikogruppen for å få hjerte/kar-sykdommer.

Det var en stor forskjell på antallet partikler og på effekten av filtreringsmaskinene, da det også var forskjell på størrelsen på hjemmene, utluftingsvaner og matvaner.

Utvikling og oppsetning av filtermaskinene og måling av partikler i boligene ble foretatt av professor Lars Gunnarsen og medarbeidere fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Ålborg Universitet. I samarbeidet inngikk også forskere fra Århus Universitet og Göteborg Universitet.

En maskin som filtrerer luften i hjemmet, kan fjerne opp til halvparten av de små partiklene som trolig er skadelige for lunger, blodårer og hjerte.

Det viser et nytt doktorgradsprosjekt som Gabriela Karottki fra Københavns Universitet står bak.

I studien gikk det fram at de eldre som hadde det største fallet i mengden av partikler i soverommet, hadde en klar forbedring av karfunksjon.

– Her kunne vi se at de eldre hadde en klart forbedret karfunksjon allerede etter to dager, men generelt var antallet forurensende partikler ikke særlig høyt, og effekten hadde kanskje vært større i mer forurensede hjem, sier Karottki.

Det var ikke så stor forskjell på helsen hos de eldre når luften i hjemmet ble filtrert. Likevel mener forskerne at små partikler i hjemmet kan være skadelige i for store mengder.

– Vi har en hypotese om at de små partiklene blant annet påvirker elastisiteten i de små blodkarene, slik at hjertet må pumpe hardere, og det er større risiko for åreforkalking og høyt blodtrykk, særlig hos eldre, sier Karottki.

Medisin kan tilsløre den positive effekten

Hos forsøkspersonene som tok hjertemedisin, kunne man ikke se effekten av filtrene, kanskje fordi medisinen i forveien påvirker blodtrykk og karfunksjon. Men ifølge Karottki betyr ikke det at god luft kan erstatte medisinene.

– De medisinerte pasientene påvirkes også av luftforurensning, men effekten tilsløres av medisinen slik at vi ikke kan se den like godt. Samtidig kan forurensning virke på andre måter enn på blodkarene. De små partiklene kan kanskje også føre til betennelse, skade på lungefunksjon eller for eksempel DNA, noe som kan medføre kreftrisiko, sier hun.

Hun understreker også at de eldre som tok hjertemedisin, ikke hadde mindre åreforkalking enn andre.

Virket best i soverommet

Det kunne måles en tydelig effekt på karfunksjon hos deltakerne om morgenen, etter at de hadde vært på soverommet, men det samme gjaldt ikke for stuen.

– En mulig forklaring kan være at man vet at deltakerne har oppholdt seg i soverommet i en lengre periode, og det var like før målingene våre.

– Om dagen er det begrenset hvor mye man befinner seg i stuen, sier Steffen Loft, som er professor ved Institutt for Folkesundhedsvidenskabs Avdeling for Miljø og Sundhed på Københavns Universitet, og som også har vært involvert i studien.

Selv om undersøkelsen viste en positiv effekt på forsøksdeltakernes blodkar, mener Loft at det kreves flere og større undersøkelser før man med sikkerhet kan si at filtreringsmaskinene hjelper mot for eksempel hjerte/kar-sykdommer og lungesykdommer.

Kan skaffe seg et filter

Hvis man skulle være interessert i å filtrere ut de små forurensende partiklene fra luften, så er det absolutt mulig.

– Den filtreringsmaskinen vi har brukt i forsøket, er litt av et monster, som både tar plass og bråker, men det finnes mindre maskiner man kan kjøpe. Vi kan imidlertid ikke anbefale det før vi har mer sikker kunnskap om positive virkninger, sier Loft.

Gabriela Karottki er også enig i at ren luft ikke trenger å være vanskelig.

– Alternativt kan man, hvis man har et ventilasjonsanlegg, nøye seg med å få montert et filter. Vi brukte et HEPA-filter, som er billig og blant annet også kan brukes i noen støvsugere, sier hun.

Studien er nylig utgitt i tidsskriftet Environmental Health.

Referanse:

Dorina Gabriela Karottki m.fl: An indoor air filtration study in homes of elderly: cardiovascular and respiratory effects of exposure to particulate matter, Environmental health, 2013. DOI: 10.1186/1476-069X-12-116

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS