Omskjæring bremser HIV

Omskjæring endrer bakteriene som finnes på penis. Det kan være grunnen til at omskjæring bremser HIV, viser ny forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

HIV-virus (grønn) som er i ferd med å angripe lymfocytt, en type hvit blodcelle (Foto: C. Goldsmith/Wikimedia Creative Commons)
HIV-virus (grønn) som er i ferd med å angripe lymfocytt, en type hvit blodcelle (Foto: C. Goldsmith/Wikimedia Creative Commons)

Fakta om virus:

Et virus er en liten biologisk størrelse som i hovedtrekk bare kan formere seg ved å bruke levende celler. De har ikke noe eget stoffskifte, og eksperter diskuterer fortsatt om virus er levende organismer eller ikke.

Antibiotika har ingen effekt på virus, og legemidler er vanskelige å utvikle fordi virusene hele tiden endrer seg.

En bakterie er til sammenligning en levende, encellet organisme. En bakterie er 1000 ganger større enn et virus. Den formerer seg som andre celler ved å dele seg og kan under de rette omstendighetene raskt bli til mange.

Fakta om HIV:

HIV (Human immunodeficiency virus) infiserer celler i immunsystemet.

Infeksjonen bryter ned immunforsvaret.

AIDS (Acquired immune deficiency syndrom) er det siste stadiet av en HIV-infeksjon, kjennetegnet ved bestemte opportunistiske infeksjoner og kreftformer.

Globalt lever omkring 34 millioner med HIV/AIDS, og mer enn to millioner smittes årlig.

Det antas at 30 millioner er døde siden sykdommen ble oppdaget på 1980-tallet, og om lag to millioner dør årlig.

Fakta om studien:

Den omtalte studien er enda ikke offentliggjort, men er en videreutvikling av en tidligere studie: «The Effects of Circumcision on the Penis Microbiome» (se lenke under artikkelen)

Hvordan får man innfridd en livslang drøm om å si «penis» veldig mange ganger foran en sal full av alvorlige professorer?

Det spørsmålet stilte dr. Lance B. Price fra TGen, Translational Genomics Research Institute, ved den nylig avholdte konferansen Copenhagenomics i København.

Han svarte selv med et smil at man gjør som ham og forsker på bakterier på penis og deres potensielle rolle i HIV-infeksjoner.

Price prøver å finne forklaringen på en overraskende oppdagelse: At omskjæring av menn reduserer risikoen for å bli smittet med HIV med imponerende 60 prosent.

Bakterienes jaktmarker reduseres

Det er flere hypoteser om hvorfor omskjæring har så stor effekt. Det reduserer virusets jaktmarker ved at hudoverflaten blir mindre, og det kommer hard hud på penishodet, slik at det blir vanskelig for viruset å trenge gjennom.

Men selv om begge mekanismene kan spille en rolle, er det ikke tilstrekkelig – og forskningen til Price viser nå at det kan være en tredje forklaring.

– Vi har vist at omskjæringen endrer mengden og arten av de bakteriene på penis. Det er viktig fordi vi tror det er bestemte bakterier som formidler infeksjonen, sier Price.

Bakterier spiller en rolle i virusinfeksjoner

Det kan virke merkelig at bakterier skal være viktig for spredningen av en virussykdom (se faktaboks). Men de siste årene har forskerne fått et helt nytt syn på bakteriene.

Det skyldes blant annet utvikling i genteknologiene, som har gjort det mulig å kartlegge hvilke bakterier som lever på oss og inne i oss.

Den nye kunnskapen har avslørt at det er mange flere bakterier enn man trodde, og i dag står det klart at bakteriene er en viktig del av livet.

Hjemsted for milliarder av bakterier

Kroppen vår består av cirka 10 000 milliarder celler, men det har vist seg at den er hjemsted for ti ganger så mange bakterier. Og det er omkring 100 bakteriegener for hvert av våre ca. 25 000 gener.

Tidligere så man på bakterier som ondsinnede sykdomsframkallere som bare skal fjernes, men i dag er det blitt klart at gode bakterier beskytter kroppen.

Bakteriene er nærmest er et ekstra organ, som helt fra vi fødes gir oss beskyttelse ved å hjelpe fordøyelsen, bygge opp vitaminer, trene immunforsvaret og gjøre mange andre ting.

Gode og dårlige bakterier

Mye forskning forsøker å avklare hvordan man kan dyrke de gode bakteriene og hjelpe dem på vei.

For å undersøke bakterienes potensielle rolle i HIV-infeksjoner har Lance Price og kollegene hans studert prøver av bakteriene på penisene fra 5000 menn.

Undersøkelsen foregikk i byen Rakai i Uganda, og halvparten av mennene var omskåret.

Genstudier som hjelp

Tradisjonelt har man bare kunnet studere bakterier som kunne dyrkes i laboratoriet, men ved hjelp av genteknologi kan man få med alle.

Det viser seg at den samlede mengden av bakterier reduseres markant ved omskjæring. Dessuten endres sammensetningen av bakteriene radikalt.

Price merket seg særlig ved en gruppe av anaerobe bakterier (det vil si bakterier som ikke kan tåle oksygen) forsvinner. Flere av disse er kjent som sykdomsfremkallende.

Nøkkelen til HIV-infeksjonen

Man vet nemlig at en del av immunforsvaret, Langerhans-cellene, gjemmer seg like under huden, der de fanger og ødelegger fremmede virus.

Men hvis disse cellene er opptatt av å bekjempe en sykdomsbakterie, gjør de noe annet:

I stedet for å destruere viruset, bærer de det til immunforsvarets sentrale celler, kalt T-celler, og ber dem om å produsere antistoffer som kan nedkjempe viruset.

Normalt er det et effektivt system – men i tilfellet HIV er T-cellene faktisk virusets mål.

– Disse cellene blir en slags trojanske hester, sier Lance Price.

– Ideen er at de anaerobe bakteriene på penis aktiverer Langerhans-cellene og baner veien for det som kalles en transinfeksjon.

Dette gjør at omskjæring får en beskyttende effekt.

Kulturelle forskjeller 

Så hvorfor anbefaler man ikke omskjæring i land som Uganda?

– I mange kulturer vil mennene nødig omskjæres, forklarer Price.

Det er både religiøse og kulturelle barrierer, og man mener at opp mot 70 prosent av mennene i verden (det vil si om lag to milliarder) ikke vil la seg omskjære.

Derfor håper Price forskningen kan føre til alternative forebyggende metoder.

Starter på bunnen

Hans neste skritt er å kartlegge samspillet mellom de anaerobe bakteriene og Langerhans-cellene.

– Hvis vi finner at det er noen få arter av dem, vil det være mulig å bekjempe dem med et billig, smalspektret antibiotika, sier Price.

– Det kan også tenkes at noe enkelt som en oksiderende såpe virker, slik man kjenner fra såper mot kviser.

Forskerne har begynt å undersøke en enkelt bakterieart. Men det kan godt vise seg å være mye mer komplekst, for eksempel et samspill mellom flere bakterier.

– Vi plukker de lavthengende fruktene først‚ avslutter Price.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard.

 

Referanse:

Price LB, Liu CM, Johnson KE, Aziz M, Lau MK, et al. (2010) The Effects of Circumcision on the Penis Microbiome. PLoS ONE 5(1): e8422. doi:10.1371/journal.pone.0008422

Powered by Labrador CMS