I arbeidet samles det inn informasjon om alt fra biologiske forhold langs kysten og fiskens vandringer til den historiske prisfastsettelsen på hvitfisk både i Norge, Danmark, Island og Storbritannia. (Foto: Frank Gregersen, Nofima)
I arbeidet samles det inn informasjon om alt fra biologiske forhold langs kysten og fiskens vandringer til den historiske prisfastsettelsen på hvitfisk både i Norge, Danmark, Island og Storbritannia. (Foto: Frank Gregersen, Nofima)

Objektiv og dynamisk prisfastsettelse

Nofima samarbeider med fiskerinæringen for å skaffe til veie et objektivt informasjonsgrunnlag, slik at det kan bli mulig å utforme et nytt system for prisfastsetting i førstehåndsmarkedet for hvitfisk.

Bakgrunnen for arbeidet er at det i perioder har vært en del støy rundt prisforhandlingene mellom fiskesalgslagene og fiskekjøperne. Innad i et år kan prisen svinge ganske kraftig og gjøre handelen risikofylt både for selger og kjøper. Måten prisen fastsettes på kan også gi lange perioder hvor prisen som fiskerne får ikke samsvarer med hva markedet er villig til å betale. Det kan gi store fordeler eller store ulemper, enten for fiskeindustrien eller for fiskerne.

Hovedmålet med prosjektet er å identifisere mulige indikatorer og utvikle en modell som er egnet til å lage referansepriser som speiler markedsutviklingen for hvitfisk.

– Et eventuelt nytt system skal bidra til at markedssignalene raskere får innvirkning på prisen, sier forsker Bjørn Inge Bendiksen ved Nofima.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med næringen selv, representert ved Sjømat Norge, Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag og Surofi.