Rapporten fra VRL viser at det i 2016 vandret cirka 470 000 villaks fra havet og inn til kysten av Norge. Det er mer enn en halvering siden 1980-tallet. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)
Rapporten fra VRL viser at det i 2016 vandret cirka 470 000 villaks fra havet og inn til kysten av Norge. Det er mer enn en halvering siden 1980-tallet. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Lakselusa har tatt livet av 250 000 villaks i løpet av fem år

Lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i årene 2010–2014, viser en ny rapport.

For første gang har en nasjonal analyse vist i hvor stor grad lakselus reduserer villaksbestandene, ifølge Torbjørn Forseth, leder i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL).

Effekten var stor i Hordaland og moderat langs kysten opp til Sør-Helgeland.

Rapporten fra VRL viser at det i 2016 vandret cirka 470 000 villaks fra havet og inn til kysten av Norge. Det er mer enn en halvering siden 1980-tallet.

– Færre laks har medført at overskuddet som er tilgjengelig for fiske, har blitt mindre og i noen tilfeller helt borte.

Rapporten viser også til andre trusler for villaksen. Blant dem er rømt oppdrettslaks den største trusselen mot å opprettholde de norske villaksstammene.

– Mange bestander er genetisk påvirket av at rømt laks har gytt med villaks i elvene. Slike genetiske endringer kan være uopprettelige. Villaks med oppdrettsfisk i slekta kan være dårligere tilpasset naturen, sier Forseth.

Powered by Labrador CMS