Avlusning av fisk ved bruk av varmt vann kan være smertefullt for fisken, ifølge en ny artikkel. (Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix)
Avlusning av fisk ved bruk av varmt vann kan være smertefullt for fisken, ifølge en ny artikkel. (Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix)

Avlusning i varmt vann kan gjøre vondt for laksen

De siste årene har fjerning av lakselus ved å legge laksen i varmt vann blitt vanligere. Ny forskning viser at laksen kan få alvorlige skader av metoden.

Publisert

Termisk avlusning blir stadig mer brukt for å fjerne lakselus. I 2014 ble det foretatt tre termiske behandlinger, mens det i fjor ble foretatt 1308 behandlinger. Metoden er i dag den vanligste formen for ikke-medikamentell behandling av laks og regnbueørret mot lakselus.

Ved termisk avlusning holdes fisken i vann på 28–34 grader i 30 sekunder, men i en ny fagartikkel i Norsk veterinærtidsskrift kommer det fram at laksen kan ta skade av denne behandlingen.

– Økt dødelighet forekommer etter slik behandling, sier Trygve T. Poppe, som er en av forfatterne av artikkelen, i en pressemelding.

Artikkelen dokumenterer at det forekommer alvorlige skader på fisken etter at den har vært utsatt for termisk avlusing. Sannsynligheten er også høy for at metoden er smertefull for fisken, ifølge forfatterne.