Ved å spise ren sild får du i deg masse omega-3 og ketolinsyre. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Nofima)
Ved å spise ren sild får du i deg masse omega-3 og ketolinsyre. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Nofima)

Sild er enda sunnere enn du trodde

Sild er rik på sunt omega-3-fett. Nå har forsker funnet og dokumentert at en annen fettkomponent i silda også er helsefremmende.

Fiskefett

Det er 1,5 prosent omega-3 i laksefilet og 4,3 prosent i spekesild. Det er variabelt innhold i ulike typer sild.

Da er det tilstrekkelig å spise 130 gram laks eller cirka 50 gram spekesild i uka for å dekke ukesbehovet for omega-3. Utregningen baserer seg på anbefaling om behov for 250 milligram per dag.

(Kilder: Matvaretabellen og European Food Safety Authority)

Sild har naturlig høyt innhold av ketolinsyre. Ketolinsyre er en fettsyre som hittil ikke har fått så mye oppmerksomhet. Men nå er det dokumentert at den har helsefremmende egenskaper.

Seniorforsker Bente Ruyter og kolleger i matforskningsinstituttet Nofima har gjort forsøk som viser at ketolinsyre stimulerer cellene våre til å omdanne korte omega-3-fettsyrer til de sunne, lange marine omega-3-fettsyrene.

Forskningen har vært gjort på leverceller fra mennesker og fra laks. Begge celleforsøkene viste at ketolinsyre i ren form stimulerte til økt dannelse av det sunne, lange omega-3-fettet.

I fôret

Disse funnene er bekreftet å stemme for laks som spiser fôr med sildeolje med høyt innhold av ketolinsyre. Fiskeolje er en svært viktig, men ikke dominerende ingrediens i fôr til oppdrettslaks.

Ketolinsyre i fôret gjør at laksen lagrer ti prosent mer marint omega-3-fett i form av fettsyrene EPA og DHA.

Kanskje har silda flere stoffer vi i dag ikke kjenner virkningen til? Seniorforsker Bente Ruyter i Nofima har avslørt en av hemmelighetene. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Nofima)
Kanskje har silda flere stoffer vi i dag ikke kjenner virkningen til? Seniorforsker Bente Ruyter i Nofima har avslørt en av hemmelighetene. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Nofima)

‒ For mennesker er det for tidlig å si hvor stor effekt ketolinsyre har, men funnene fra celleforsøk peker i retning av at det påvirker hvor mye sunt marint omega-3-fett vi lagrer etter å ha spist sild, sier Bente Ruyter.

I likhet med sild, er også tobis og lodde rike på ketolinsyre. Dette skiller dem fra søramerikansk fet fisk som sardiner. Sardiner har svært lite ketolinsyre, men har derimot et høyere innhold av EPA og DHA.

Mindre fettlever

Nå viser fôringsforsøkene at når laks fôres med sildeolje rik på ketolinsyre, fører det til høyere avleiring av EPA og DHA i kroppen enn om fisken fôres med søramerikansk sardinolje.

I tillegg fant forskeren mindre såkalt fettlever på oppdrettsfisken som hadde fått sildeolje i fôret.

‒ Laksen som fikk sildeolje, hadde mindre fett i leveren. Det tyder på at den har en høyere fettomsetning, og det er bra for laksen, sier Ruyter.

Forskningen ble gjort på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). 

Powered by Labrador CMS