Samler seg om røye

Et europeisk nettverk for røyeinteresserte er etablert med egne nettsider. Fiskeriforskning har deltatt i arbeidet med å samle informasjon om Arktisk røye.

Sentralt i etableringen av røyenettverket har vært å lage en internettportal. Nettstedet inneholder flere hundre sider med stoff om arktisk røye i Europa, og er laget for alle som er interesserte i arten, så vel forskere og produsenter som kokker og sportsfiskere.

Gratis medlemskap i nettverket gir tilgang til omfattende dokumenter med tips og veiledning i blant annet isfiske og produksjon av yngel.

Internasjonalt nettsted

"Nettstedet www.charrnet.org."
"Nettstedet www.charrnet.org."

- Tidligere har det vært vanskelig å orientere seg i de ulike kanalene som informerer om røye. Nå har vi fått samlet svært mye informasjon på ett sted, forteller forsker Bjørn Steinar Sæther ved Fiskeriforskning.

Sammen med ressurspersoner fra Norden, Storbritannia, Frankrike og Østerrike har han vært sterkt involvert i arbeidet. Planen er å fortsette utviklingen av nettportalen i årene som kommer.

Fremmer utveksling og samarbeid

I tillegg til å samle informasjon har det europeiske røyenettverket hatt årlige møter hvor man har satt fokus på temaer som havbruk, biologi og forvaltning av vill røye.

Nettverket har også ført til økt utveksling av ideer og kontakt mellom oppdrettere, forskning og forvaltning i de ulike deltakerlandene.

Det treårige prosjektet “Charrnet - European network supporting infrastructures for Arctic charr culture and conservation” er finansiert av EU.

Les mer…

Charrnet - nettsted om Arktisk røye

Informasjon om prosjektet

Powered by Labrador CMS