Her ser du ubåt-tårnet, i et bilde som viser det første dykket til ekspedisjonen i 2016. Ubåten var rundt 70 meter lang, og var av den vanligste typen ubåt fra Tyskland under den andre verdenskrig.
Her ser du ubåt-tårnet, i et bilde som viser det første dykket til ekspedisjonen i 2016. Ubåten var rundt 70 meter lang, og var av den vanligste typen ubåt fra Tyskland under den andre verdenskrig.

Hva slags fisk trives rundt en tysk ubåt fra andre verdenskrig?

Ubåten og et annet vrak ligger utenfor den amerikanske kysten, og ble senket i 1942. Nå har forskere sett hvem som lever der.

Fisk bryr seg neppe om hva slags skip de bor ved, men det virker som om de trives i skipsvrak.

En studie fra 2019 dokumenterte hvordan mange forskjellige typer fisk og andre sjødyr levde og trivdes i kunstige rev utenfor den sørøstlige USA-kysten. Kunstige rev kan være skipsvrak, betongstrukturer eller skip som har blitt sunket med vilje - for å nettopp brukes som rev.

Nå har en forskergruppe undersøkt dyrelivet ved to historiske vrak utenfor kysten av North-Carolina i USA. Vrakene ligger på over 200 meters dybde, og begge sank samme dag: 15. juli 1942.

En konvoi under angrep

Det ene vraket er restene av den tyske ubåten U-576. Noen hundre meter unna ligger lasteskipet Bluefield, et lasteskip fra Nicaragua, som ble senket av den samme, tyske ubåten, ifølge en Washington Post-artikkel om oppdagelsen av vrakene.

En konvoi bestående av 19 lasteskip og flere eskorter ble angrepet av U-576. Skipet Bluefield ble senket av en torpedo fra ubåten, men selve ubåten gikk også med i angrepet. Alle ombord omkom, ifølge avisa.

Forskningsskipet Baseline Explorer setter ut sin miniubåt for å undersøke vrakene, flere hundre meter under havet.
Forskningsskipet Baseline Explorer setter ut sin miniubåt for å undersøke vrakene, flere hundre meter under havet.

I 2014 ble disse vrakene gjenoppdaget ved hjelp av ekkolodd, og i 2016 sendte blant annet amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en ekspedisjon for å dokumentere vrakene. Da var det ingen som hadde sett dem siden fartøyene sank i 1942, bare et drøyt halvår etter at USA ble en del av andre verdenskrig.

Nå har flere økosystem-forskere analysert målinger og video tatt fra utforskningen av disse vrakene, for å se hva slags fisk som trives ved vrakene som ligger såpass dypt nede i vannet. Resultatene er beskrevet i en forskningsartikkel, publisert i tidsskriftet Ecosphere.

Akterområdet til skipet Bluefield. Her kan du også tydelig se fisken som stimler seg rundt framtredende partier av skipet.
Akterområdet til skipet Bluefield. Her kan du også tydelig se fisken som stimler seg rundt framtredende partier av skipet.

Henger rundt tårnet

Skipene ble utforsket med mini-ubåter, og filmet og scannet med laser. Lasermålingene brukes for å kunne bygge presise 3D-modeller av funnstedene, men målingene var såpass nøyaktige at de også kunne brukes til å registrere fisk.

Og det var absolutt ikke dødt hav rundt vrakene. Forskerne sier at det var stor tetthet av fisk ved begge vrakene, med noen forskjeller i hva slags arter det var.

Hovedsakelig var det havabbor-varianter som foretrakk vrakene, og spesielt arter som Snowy grouper og Warsaw grouper. Flere varianter av bunnlevende fisk ble også observert, og arter av vrakfisk.

Tårnet til ubåten, med en av disse grouper-variantene svømmende rundt i tårnet.
Tårnet til ubåten, med en av disse grouper-variantene svømmende rundt i tårnet.

Disse fiskene sto hovedsakelig rundt de høyeste og mest fremtredende delene av fartøyene. Ved U-576 ble det observert mest fisk rundt tårnet og dekksvåpenet, og det var ingen fisk rundt det flatere akter-partiet.

Skipene ligger på relativt flat sandgrunn.

Disse fiskeartene gjør det samme i mer naturlige omgivelser, ifølge forskerne. De samler seg rundt forhøyninger på havbunnen, og et ubåt-tårn virker som en god erstatning.

Referanse:

Johnson mfl: Extracting ecological metrics from archeological surveys of shipwrecks using submersible video and laser-line scanning. Ecosphere 11(11): e03210. 10.1002/ecs2.3210. Sammendrag

Powered by Labrador CMS