Steinbiten kan fint få mikroalger i fôret. Dermed slipper oppdrettere å bruke like mye fiskeolje og fiskemel som de vanligvis ville ha gjort. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)
Steinbiten kan fint få mikroalger i fôret. Dermed slipper oppdrettere å bruke like mye fiskeolje og fiskemel som de vanligvis ville ha gjort. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)

Mikroalger kan trolig brukes i fôr til steinbit

Flekksteinbit i oppdrett vokser like godt når den får mikroalger i maten, som den gjør med andre dietter basert på for eksempel fiskemel eller fiskeolje.

Publisert

Det viser forskningen til stipendiat Helene Rønquist Knutsen ved Nord universitet.­

– I dette prosjektet har vi vurdert mikroalger blandet inn i fôret til flekksteinbit i to forsøk, sier Knutsen.

Mikroalger er encellede mikroskopiske organismer som finnes i naturen, men som også produseres kommersielt. Det produseres om lag 15 000 tonn mikroalger på verdensbasis i dag, forklarer Knutsen.

– Disse algene er rike på viktige omega-3-fettsyrer, og på protein, som har gunstig virkning på helsa vår. Brukt i fôr til oppdrettsfisk tilfører det disse stoffene til fisken, sier hun.

Testet ut to ulike arter mikroalger

I det første forsøket erstattet forskerne fiskemel med graderte nivåer av mikroalgen Scenedesmus obliquus.

I det andre forsøket erstattet forskeren en blanding av fiske- og plantebaserte ingredienser med mikroalgen Nannochloropsis oceanica.

– Resultatene er svært lovende. I begge forsøkene hadde steinbiten sammenlignbar vekst med det som tidligere er blitt rapportert for flekksteinbit av tilsvarende størrelse, sier Knutsen.

Helene Rønquist Knutsen har undersøkt om flekksteinbiten tåler mikroalger i fôret. (Foto: Frida Bringslimark)
Helene Rønquist Knutsen har undersøkt om flekksteinbiten tåler mikroalger i fôret. (Foto: Frida Bringslimark)

Det er ikke snakk om at mikroalger skal erstatte fiskemel- og fiskeolje, eller plantebaserte ingredienser i fôret fullt ut, forklarer forskeren.

– Vi kan konkludere med at flekksteinbit har et lovende potensial for å tolerere mikroalger i fôret. Et moderat nivå, rundt 15 prosent, av mikroalger i fôret kan ha positive effekter blant annet på fettsyresammensetningen av fisken og potensielt også muskelvekst og for fiskens helse, sier Knutsen.

Mer bærekraftig oppdrettsnæring

Hun forklarer at med et økende antall oppdrettsfisk blir det ytterligere press på å bruke mindre mel og olje fra villfanget fisk, fordi bestandene av villfisk ikke øker i takt med oppdrettsfisken.

Dessuten kan villfisk heller brukes som menneskemat, i stedet for å brukes som fôringredienser for oppdrettslaks eller andre oppdrettsarter. Dette er også årsaken til at oppdrettere har begynt å bruke mer plantebaserte ingredienser i fiskefôr de siste tiårene, sier Rønquist.

– Samtidig vet vi at verdens befolkning er forventet å øke til over ni milliarder innen 2050 og derfor vil fisk bli viktigere for matsikkerhet og god ernæring, legger Knutsen til.

Flekksteinbit kan bli den nye oppdrettsarten

– Under forsøkene ble det ikke observert negative virkninger på fisken, sier Knutsen.

Det er bare i Norge det drives med oppdrett av flekksteinbit, men flere andre land er interesserte, som Chile, Sverige, Canada og Island, ifølge Knutsen.

Arten er lovende fordi den ser ut til å klare seg bra i fangenskap, og forskeren har ikke observert stressreaksjoner hos fisken. Flekksteinbit kan bli opptil 26 kilo og 1,8 meter i vill tilstand.

Den har gode kvaliteter egnet for oppdrett i kalde farvann og er en utmerket matfisk, skriver Knutsen i sin avhandling.

Referanse:

Knutsen, H.R.: Muscle growth and changes in chemical composition of spotted wolffish juveniles (Anarhichas minor) fed diets with and without microalgae (Scenedesmus obliquus). Aquaculture Reports. (2019). https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2018.11.001

Fakta om prosjektet

Aminor AS er i dag det eneste selskapet i verden som driver kommersiell oppdrett på flekksteinbit, med en konsesjon på 500 tonn.

Aminor er en av samarbeidspartnerne i doktorgradsprosjektet til Knutsen.