Unge voksne har aldri opplevd boligprisfall. Forskere tror dette kan bidra til forventningen om fortsatt økt boligpris.
Unge voksne har aldri opplevd boligprisfall. Forskere tror dette kan bidra til forventningen om fortsatt økt boligpris.

Unge tror mest at boligprisene vil stige

Gjør det at prisen på de boligene unge voksne kanskje har råd til å kjøpe, stiger aller mest?

I Sverige har en gruppe forskere spurt ungdom hva de tror om boligprisene framover.

– Yngre personer har opplevd en nesten uavbrutt oppgang i boligprisene i hele sitt voksne liv, mens eldre også husker store nedganger, sier professor i boligøkonomi Erik Hjalmarsson ifølge Gøteborgs universitet sine nettsider.

Som eksempel nevner han det dramatiske fallet i boligprisene rundt 1990. Da falt prisen på boliger mye både i Norge og i Sverige.

Unge skiller seg ut

Forskerne har spurt flere samfunnsgrupper hva de tror om utviklingen i boligprisene framover.

De har snakket med unge og eldre, kvinner og menn, folk med lang og kort utdanning.

Slik fant forskerne at særlig ungdom skiller seg ut med en forventning om at boligprisene vil fortsette å øke.

Øker det prisene?

Våre egne personlige erfaringer bidrar til å forme forventningene vi har til framtiden. Dette er langt fra noe nytt. Både forskere og andre har observert dette mange ganger.

Hvorvidt ungdoms forventning om høyere boligpriser også bidrar til å presse opp prisen på de boligene unge ofte kjøper, har ikke de svenske forskerne undersøkt spesielt. Men de viser til at det finnes annen forskning som tyder på at det kan være en slik sammenheng.

– I den grad personer med forventninger om høyere pris er villige til å betale mer for en bolig, så innebærer våre resultater at ungdom er den gruppen vi kan forvente at aller mest vil opptre på dette viset, sier Hjalmarsson.

Han minner om at ungdom samtidig er den gruppen blant boligkjøperne som ofte har minst finansielle ressurser.

– Det finnes derfor en fare for at alt for optimistiske forventninger kan lede til at unge personer tar en for stor risiko og låner alt for mye i sammenheng med boligkjøp.

– Ikke urimelig

André K. Anundsen er forsker ved Housing Lab, Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning ved universitetet OsloMet.

– Det er ikke urimelig at opplevd boligprisvekst påvirker forventningene, sier han i en e-post til forskning.no.

Anundsen viser til studier gjort av Ulrike Malmendier ved Berkeley-universitetet i USA, som fant at utviklingen i aksjemarkeder i perioden man har levd er med på å forme de investeringsvalgene man senere gjør.

Referanse:

Erik Hjalmarsson og Pär Österholm: «Heterogeneity in households’ expectations of housing prices – evidence from micro data», Journal of Housing Economics, desember 2020.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS