Norges eksportinntekter (svart strek) går til himmels. Først og fremst på grunn av gasseksport. Også olje, metaller og fisk tjener vi nå mye på.
Norges eksportinntekter (svart strek) går til himmels. Først og fremst på grunn av gasseksport. Også olje, metaller og fisk tjener vi nå mye på.

Norge har aldri tjent mer penger

Bare verdien av gasseksporten var i oktober på hele 72 milliarder kroner. Det var godt over ti ganger mer penger enn vi importerte nye personbiler for samme måned.

I tillegg til at Norge nå tjener veldig mye penger på eksport av gass og olje, så er også inntektene fra salg av fisk og metaller rekordhøye.

Rekordhøyt overskudd

Nye tall fra SSB for utenrikshandelen viser at verdien på eksporten i oktober 2021 var mer enn dobbelt så høy sammenlignet med samme måned i 2020.

I oktober i år solgte Norge varer for 156,8 milliarder kroner.

Samme måned kjøpte vi varer fra andre land for 72,3 milliarder kroner.

Dermed satt vi igjen med et handelsoverskudd – forskjellen mellom eksport og import – i oktober 2021 på 84,5 milliarder kroner. Som altså er ny rekord i løpet av en måned.

Hver eneste dag eksporterer Norge nesten 40 millioner fiskemåltider.
Hver eneste dag eksporterer Norge nesten 40 millioner fiskemåltider.

Håver inn penger

Europa og resten av verden skriker etter mer gass, skriver E24. Norge svarte i oktober med å eksportere rundt 17 prosent mer gass sammenlignet med samme måned ett år tidligere.

Sånn håver altså Norge nå inn penger på de høye gassprisene.

Eksportverdien av gassen ut av Norge ble femdoblet sammenlignet med året før, viser nye SSB-tall.

Likevel kommer ikke Norges høye inntekter bare fra ressurser under havbunnen.

I oktober 2021 fikk Norge hele 51,5 milliarder kroner i inntekter fra salg av metaller og fisk, ifølge SSB.

Verdien av oljen som ble eksportert samme måned var til sammenligning på 32,7 milliarder kroner – og da var oljeprisen nesten 72 prosent høyere enn ett år tidligere.

Verdien av Norges eksport i oktober 2020 (lysegrønn) og oktober 2021 (mørkegrønn) i milliarder kroner. Alt økte kraftig, men særlig inntektene fra gasseksporten.
Verdien av Norges eksport i oktober 2020 (lysegrønn) og oktober 2021 (mørkegrønn) i milliarder kroner. Alt økte kraftig, men særlig inntektene fra gasseksporten.

Varer og tjenester

Det vi kjøper og selger deles i to grupper: varer og tjenester.

I dagens globaliserte verdensøkonomi har verdien av tjenester som selges over landegrensene blitt stadig større. Likevel er verdien av verdens varehandel fortsatt mye høyere enn tjenestehandelen.

EU-landene og Storbritannia er aller viktigst for Norges eksport. Mye av importen kommer fra andre land, ikke minst Kina.

Mens Norge varmer hus og koker mat med elektrisitet, så bruker resten av Europa mye gass. Det er blitt dyrt.
Mens Norge varmer hus og koker mat med elektrisitet, så bruker resten av Europa mye gass. Det er blitt dyrt.

Norge selger nå også mye tjenester

Helt siden vikingtiden og middelalderen har Norges eksport vært mye basert på råvarer, ikke minst tørrfisk. Senere ble tømmer og metaller store eksportvarer.

Siden 1970-tallet har olje og gass vært det viktigste vi selger.

Den aller første eksporten av tjenester ut av Norge kan ha vært leiesoldater som dro og tjenestegjorde som krigere for keiseren av Bysants i Konstantinopel. De kan ha fått med seg bra med penger hjem. Senere har skipsfart vært en viktig norsk tjenesteeksport.

Dersom eksporten av olje og gass holdes utenfor, så kommer faktisk omkring halvparten av Norges eksportinntekter fra salg av tjenester.

Dette er alt fra arkitekttjenester til popmusikk og ikke minst tjenester knyttet til oljenæringen, skipsnæringen og vedlikehold av maskiner.

Norge eksporterer også mye tjenester. Her et forslag til nytt operahus i den kinesiske gigantbyen Shenzen tegnet av det norske arkitektkontoret Snøhetta.
Norge eksporterer også mye tjenester. Her et forslag til nytt operahus i den kinesiske gigantbyen Shenzen tegnet av det norske arkitektkontoret Snøhetta.

Bilimport til 50 milliarder

I et lite land er det veldig mye vi ikke lager selv.

Bare i oktober 2021 innførte vi nye personbiler for 5,8 milliarder kroner.

Samme måned kjøpte vi importerte klær og sko for 2,9 milliarder. Vi handlet i tillegg mat fra utlandet for rundt 4,8 milliarder kroner.

Men det hadde vi god råd til når verden betaler så mye for gasseksporten vår.

Kilder: SSB og Store Norske Leksikon

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS