Mer pistolvold i ungdomsfilmer

Pistolbruken i populære ungdomsfilmer er tredoblet siden 1985.

De mest populære filmene med aldersgrense 13 år i 2011 og 2012 hadde betydelig mer pistolvold enn filmene med 18-årsgrense i samme periode.

915 filmer ble undersøkt i den nye studien. Forskerne kartla voldelige sekvenser for hvert femte minutt i filmen. I tillegg noterte de hvor mange av sekvensene som involverte en pistol.

Forskerne fant til sammen 700 sekvenser med pistolvold.

Forskerne bak studien mener utviklingen er bekymringsverdig på grunn av det de kaller våpen-effekten. Den viser hvordan mennesker blir mer aggressive mot andre bare av å bare se en pistol.

Effekten ble påvist i 1967 og har siden blitt studert og bekreftet flere ganger. (forskning.no/UGS)