Får forske på partnerdrap

Kriminolog Vibeke Ottesen får endelig lov til å forske på partnerdrap i Norge.

Stortinget vedtok forskning på partnerdrap våren 2008. Forsker og kriminolog Vibeke Ottesen søkte oppdraget, men etter mer enn to års venting satte personvernombudet ved Oslo universitetssykehus en stopper for forskningen i 2010.

– Min nærmeste ledelse nektet meg å be Datatilsynet om en ny vurdering, sier Ottesen.

Ombudet mente samfunnsnytten ved forskningen ikke veide opp for personvernulempen studien medførte for dem som er dømt for drap.

– Det har vært en årelang kamp, men i dag er kampen over. I dag fikk jeg siste nødvendige godkjenning, og jeg kan endelig begynne arbeidet med partnerdrapsstudien jeg har slåss for i hele fem år, skriver Ottesen på sin blogg onsdag.

Målet for studien er å kartlegge omfang og risikofaktorer ved partnerdrap i Norge i årene fra 1990 til 2009. Formålet er å bidra med forskningsbasert kunnskap om partnerdrap, som er avgjørende for å kunne forebygge slike drap.

– Den største takken går til min nye arbeidsgiver ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Universitetet i Oslo, som gir meg en trygg arbeidsplass og støtte til å gjøre studien, skriver Ottesen. (NTB)