Australia verner store havområder

Australia varsler at landet vil verne havområder tilsvarende India i størrelse. Det skal innføres forbud mot leting etter olje og gass i verneområdene, som vil dekke i alt 3,1 millioner kvadratkilometer. Det tilsvarer mer enn en tredel av de australske farvannene. Antall verneområder skal økes fra 27 i dag til i alt 60, ifølge de nye planene. 

– Det er på tide at verden runder et hjørne i vernet av havene våre, og Australia vil nå lede an, sier Australias miljøvernminister Tony Burke.

Selve «kronjuvelen» i planene er vern av havområdene i Korallhavet rundt Great Barrier Reef, fastslår miljøvernministeren. Dette vil ifølge ham bli det største verneområdet til havs i hele verden. Formålet med de nye planene er blant annet å styrke vernet av truede arter som blåhval, suppeskilpadde, sandtigerhai og sjøku.

Verneplanene vil få følger for fiskerinæringen, noe som har vakt sterk misnøye.

– Dette er svært ødeleggende, og de som vil lide mest, er kystsamfunnene, sier Dean Logan, leder i fiskeriorganisasjonen Australian Marine Alliance. (©NTB)