Denne apen lager nesten menneskeverktøy – uten å mene det

Det ser ut som om disse apene lager steinverktøy, men det gjør de egentlig ikke. Se video av hvordan de knuser stein.

Disse kapusinerapene i Brasil gjør noe veldig mystisk. De plukker opp steiner og slår dem til de knuser.

Akkurat hvorfor de knuser steiner er det ingen som vet. Forskerne ser at de en gang i blant slikker eller sniffer i seg noe etter at steinene er knust – enten er det noe som vokser på steinene, eller så spiser de selve støvet.

Med når steinene knuses deles de i flere fragmenter. Noen av disse steinbitene kan ligne på et av de sikreste sporene etter våre tidlige forfedre: rester etter steinverktøyproduksjon.

Men for apene er dette bare et tilfeldig biprodukt av steinknusingen.

Menneskeskapt?

– Noen av steinene ser ut som noe vi kunne funnet på en steinalderboplass, sier Steinar Solheim til forskning.no etter å ha sett på de ape-knuste steinene.  

Han er arkeolog ved Kulturhistorisk museum, og har jobbet med flere steinalderutgravninger i Norge. Solheim har ikke deltatt i denne forskningen.

Forskerne mener steinknusingen til apene reiser noen viktige spørsmål.

Selv om arkeologer har tenkt at kuttede steinverktøy er unike for mennesker og våre forfedre, viser disse funnene at andre apearter også kan lage steinverktøy, selv om det ikke er med vilje.

Vanskelig å forveksle

Selv om noen steinavslag kan ligne på de som blir laget av mennesker, er det som regel lett å se at det ikke er tilfelle.

– Vi ser etter regelmessige spor etter slag i steinen, noe du ser her også, sier Solheim.

– Allikevel er det store forskjeller mellom de forskjellige steinene som apene har knust. Steiner fra menneskeproduksjon er likere hverandre innenfor det samme funnstedet.

Forskerne har samlet sammen steinavslagene etter apene. Når apene knuste stein lagde de skarpe, små fragmenter som kunne fungert til å kutte eller skrape med.

Men forskerne så ikke at apene brukte de skarpe kantene til noe.

Likevel ville sannsynligvis disse steinene ha blitt klassifisert som funn hvis de hadde dukket opp i en sammenheng som tilsa at det hadde vært en boplass for menneskeforfedre, skriver forskerne i artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Nature.

Det er også mulig at steinflakene hadde blitt sett på noe som hadde blitt laget med viten og vilje, ifølge forskerne.

Natur?

Solheim er godt kjent med at steinfunn kan se ut som om det er bearbeidet av menneskehender, uten at det egentlig er det.

– Det kan absolutt være et problem, uansett om det er aper eller naturen som har formet steinene. Noen ganger kan naturprosesser som for eksempel frost skape slike mønstre.

– Vi må se på sammenhengen rundt funnene for å bedømme hva som er mest sannsynlig, sier Solheim.

Referanser:

Tomos Proffitt mfl: Wild monkeys flake stone tools. Nature, oktober 2016. DOI: 10.1038/nature20112. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS