Den store askedøden

Giftige askeskyer etter vulkanutbrudd drepte trolig rundt 90 prosent av livet i havet og 70 prosent av livet på land for 250 millioner år siden, viser steinprøver fra Canada.

Små boblefylte partikler tyder på vulkanene har spydd smeltet kull med giftige stoffer som arsen og krom høyt opp i atmosfæren.

Så har vinder spredd den giftige asken ut over verdenshavene, og ført til det som også er kalt “Den store døden” mot slutten av tidsepoken Perm, ifølge en artikkel i tidsskriftet Nature Geoscience.

Kullpartiklene (bildet, til venstre) ligner de som oppstår i moderne kullkraftverk (bildet, til høyre), men i kullkraftverkene filtreres de for det meste vekk før de slipper ut i atmosfæren.