Ble megafaunaen brent bort?

Jeger- og sankerkulturens praksis med å brenne av store landområder var antagelig årsaken til at storparten av Australias store dyr døde ut for 50 000 år siden.

Gifford Miller ved universitetet i Colorado har nå publisert i Science en artikkel vi omtalte her på forskning.no allerede for to år siden.

Miller har analysert den kjemiske sammensetning av gamle wombat-tenner, og gamle egg av den nålevende emu, en nå utryddet art ved navn Genyornis newtoni.

Analysen viser at den kjemiske sammensetningen i maten til de to nålevende artene, wombat og emu, endret seg for cirka 50 000 år siden, de gikk beggge fra å spise høyt gress til å spise busker og trær. Den utdøde arten endret ikke kost, og forsvant kort tid senere.

Forskernes forsøk på en forklaring går ut på at mennesket, da det ankom med sin ild, forandret det australske økosystemet så mye at en rekke arter ikke lenger klarte seg.

En rekke urfolk over hele kloden har praktisert systematisk brenning av vegetasjonen, blant annet for å lette jakt og fremkommelighet.

I tillegg får vi tro, slik en del andre undersøkelser tyder på, at menneskenes effektive jaktmetoder også gjorde sitt.

Store dyr

Australia hadde en mengde dyr som idag slår oss som svært eksotiske: Skilpadder på størrelse med biler, kjempekenguruer, åtte meter lange øgler og mye mer. De fleste av dem døde ut rett etter at mennesket satte sin fot på kontinentet.

Mange har likevel nølt med å legge skylden på våre fjerne forfedre, og heller forklart utryddelsene - som har forekommet overalt på kloden, i nært sammenfall med de første menneskenes inntreden - med mer eller mindre tilfeldig sammenfallende klimaendringer osv.

Nå er dette selvsagt komplekse spørsmål som godt kan ha flere svar. For eksempel at Ja, både menneskene og klimaet var delaktig.

Senere tids forskning har imidlertid gjort det vanskeligere å frikjenne våre forfedre, urbefolkningen.

Elefantjakt

Forrige kapittel leverte vi så sent som i april i år, da vi fortalte om studier av forholdet elefant/menneske viste at menneskene bare har jaktet elefant i områder der de, altså menneskene, var nylig innvandret. Overalt hvor mennesker har holdt til en stund, er elefanten utdødd.

Funnet ble tolket som et tegn på at mennesker har det med å utryddde de store dyrene først, før de går ned i størrelse på maten. Det er vel på mange måter enklere å nedlegge én elefant enn 4000 kaniner?

Powered by Labrador CMS