Bush støtter undervisning i ID

USA president, George W. Bush sa denne uken til en gruppe journalister at han støtter undervisningen av kreasjonismen ID i skolen. Han er imidlertid uklar på om ID skal undervises som et alternativ til evolusjonsteorien.
7.8 2005 05:00

Bush’ uttalelse kommer i en tid da flere skolekretser rundt i landet presser på for å undervise ID som et alternativ eller supplement til evolusjonslæren.

I februar i år slo presidentens vitenskapelige rådgiver, John Marburger fast at ID ikke er noen vitenskapelig teori. I sin samtale med journalister denne uken, tar Bush et noe annet standpunkt:

«Begge sider bør undervises … noe av meningen med undervisning er å utsette folk for ulike tenkesett.»

Bush kan med andre ord tolkes dit hen at han har kjøpt ideen om at ID er en del av noen vitenskapelig debatt. Evolusjonsbiolog mener ID ikke har noe med biologi å gjøre, men snarere er ideologi og religion.

På spørsmål om han synes ID skal undervises som et alternativ til evolusjon, ble presidenten imidlertid mer vag, og reitererte sin uttalelse om at man bør utsettes for ulike tankesett.

William Dempski, en av ID-bevegelsens ideologer, sier at ettersom presidenten ikke spesifiserer hvorvidt ID bør undervises i biologitimene eller i andre sammenhenger (som for eksempel i historietimene eller som idehistorie), er styrken av hans støtte «uklar».

Bush kan, som paven (se forrige sak), altså trenge å utdype sitt forholdet til evolusojnseorien. Men i motsetning til sin kirkelige kollega, har han så langt plassert seg selv trygt på kreasjonistenes side.

Dette burde selvsagt ikke komme overraskende på lesere av forskning.no. I september 2004 refererte vi at Bush sa følgende til Science, da magasinet ba ham klargjøre sitt syn på undervisning av kreasjonisme i skolen:

“Selvfølgelig, vitenskapelig kritikk av en hvilken som helst teori bør være en normal del av det vitenskapelige pensum.”

I september 2003 kunne vi fortelle at samtlige politikere spurt om hvordan de stilte seg til forholdet mellom Darwin og Bibelen i skolen. Med ett unntak (og det var IKKE George W. Bush), svarte alle republikanske senatorer at de ville likestille kreasjonismen med evolusjonsteorien.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse