Den enes død

Dinosaurenes død hadde liten innvirkning på utviklingen av dagens pattedyr, antyder ny studie. Dette har fått en del internasjonale medier til å konkludere at en sannhet står for fall.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har lenge sagt, og regnet som selvsagt, at den store spredningen av pattedyr kom som en følge av at dinosaurene døde ut.

BBC og flere andre internasjonale nyhetsbyråer melder nå at dette ikke stemmer.

Det er en sannhet med modifikasjoner.

Satte opp stamtre

Bakgrunnen er en studie utført av den tyske biologen Olaf Bininda-Emonds og hans kolleger ved Friedrich Schiller Universität, Jena.

De har satt opp stamtre for 99 prosent av dagens 4 554 pattedyrarter, og fant at de viktigste av dagens systematiske pattedyrgrupper utviklet seg lenge før dinosaurene tok kvelden - allerede for 85 millioner år siden - og ble ikke dominerende før lenge etter at dinosaurene var borte.

Det viktige ordet her er «dagens».

Det er velkjent at pattedyrene er en eldre dyregruppe enn dinosaurene, og allerede for mellom 170 millioner og 200 millioner år siden oppsto skillet mellom de eggleggende, monotreme pattedyrene (som nebbdyret) og alle oss andre.

Men, som vi har skrevet her på forskning.no mange ganger tidligere, de tidligste pattedyrene forble små, og levde sine liv mellom dinosaurenes tær.

Nye pattedyrformer

Da dinosaurene så døde ut, skjedde det en oppblomstring av nye pattedyrformer. De ble større og inntok nye nisjer - men disse dyrene er idag enten forsvunnet eller fåtallige.

En av gruppene som kom rett etter overgangen kritt/tertiær var mesonychidene, en form for entåete rovdyr (i dag ville vi kanskje kalt dem hovdyr) som trivdes og blomstret en tretti millioner års tid.

Inntil for få år siden ble de regnet blant hvalenes forfedre.

En annen gruppe er den som i dag representeres av et fåtall arter dovendyr.

Klimaendring

Dagens sammensetning av klassen pattedyr - og det er dette de tyske forskerne nå påpeker - ble imidlertid utviklet som resultat av andre hendelser enn dinosaurenes død, nemlig en brå klimaendring for 50 millioner år siden.

Mange av dagens viktigste grupper, som gnagere og primater (mennesker og aper) begynte sin utvikling mellom dinosaurenes tær, men fikk sitt avgjørende boost ved denne oppvarmingen, 15 millioner år etter at dinosaurene forsvant.

Fikk sjansen

Dermed har mediene både rett og feil i sine oppslag.

Dagens fauna kan ikke direkte relateres til dinosaurenes død.

På den annen side: Klassen pattedyr etablert seg som en dominerende dyregruppe med stor diversitet da dinosaurene forsvant, og verken mennesker eller rotter hadde vel fått sjansen dengang for 50 millioner år siden, om ikke meteoritten hadde truffet 15 millioner år tidligere.

Antagelsen om at en dyregruppes død fører til en annens suksess, står fremdeles ved lag. Men dagens fauna har altså en litt annen forhistorie enn mange av oss trodde.

Vi skal vel heller ikke se bort fra at Bininda-Emonds konklusjoner vil utfordres i løpet av årene som kommer.

Powered by Labrador CMS