Ei lusen fortelling

Når kom mennesket på den fantastiske ideen at det gikk an å kle på seg? Tyske forskere mener at lusene har en historie å fortelle.

Kroppslus lever av menneskekroppen, men bor i klær. Forskerne har funnet ut når krypene oppstod, og samtidig fått en god pekepinn om når de første kleskolleksjonene kom på banen.

En luseverden

Det finnes flere typer lus som liker å bo på oss mennesker, og alle sammen har en felles forfar som en eller annne gang i fortiden krøp rundt på kroppene til våre tidligste forfedre.

Etter hvert som årene gikk spesialiserte lusene seg på hver sine deler av kroppen, og ble til slutt til forskjellige arter. I dag har vi både hodelus, flatlus og kroppslus.

Det ser det ut til at sistnevnte så dagens lys for 72 000 år siden, mener forskerne fra Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Sånn pluss minus 40 000 år. Dette var konklusjonen etter at teamet hadde telt antall mutasjoner i arvestoffet fra både hodelus og kroppslus.

Tikk takk

"Disse hadde nok stamlusa..."
"Disse hadde nok stamlusa..."

Mutasjoner er små, tilfeldige forandringer i DNAet som skjer med jevne mellomrom ettersom tida går. Siden mutasjonene tikker inn ganske jevnt, utgjør de en slags klokke. Man vet for eksempel at det gjennomsnittlig skjer en mutasjon hvert 500. år, og dermed kan man telle antall mutasjoner og finne ut hvor lang tid som har gått.

Når en art deler seg i to, får nemlig hver av grenene sine egne mutasjoner, i tillegg til alle de har til felles. Teller man antall unike mutasjoner hver av artene har, kan man regne ut omtrent når de skilte lag.

Men DNA-klokka har mer til felles med de fleste andre ur. Den kan gå feil. Veldig feil. Skjer det noe i miljøet underveis kan det bli skikkelig røre i mutasjonsfrekvensen. Derfor må altså forskerne operere med feilmarginer på 40 000 år.

Moderne klær

"...mens denne har apelus."
"...mens denne har apelus."

Tidspunktet for de første klærne blir altså en smule upresist, men de tyske forskningsresultatene kan likevel fortelle mye interessant.

Det virker for eksempel som om påkledning er en ganske moderne affære. Homo sapiens, den siste og beste modellen av mennesket, har trolig trampet rundt på jorda i 200 000 år, og dermed kan det altså virke som om det tok dem en god stund å finne opp klærne.

Selv når man tar hele feilmarginen med i beregninga er det fremdeles klart at klærne tilhører det moderne mennesket. Kanskje ble de første fillene oppfunnet i det folk vandret ut av Afrika og flyttet nordover, spekulerer forskerne. Det skal ha skjedd en gang for omtrent 100 000 år siden, og kan dermed stemme overens med tidspunktet der klærne kom til.

Teamet fra Tyskland fant også ut at sjimpanselus og menneskelus skilte lag for rundt 5,5 millioner år siden, og det er omtrent på samme tidspunkt som vertene gikk hver til sitt også. Neste prosjekt for forskerne er å undersøke kjønnslus for å finne ut når vi mistet mesteparten av pelsen.

Personlig skulle jeg gjerne hatt greie på når jentelusene og guttelusene oppstod. Det var i hvert fall lenge før 1980-tallet.

Referanse:

M. Stoneking, R. Kittler og M. Kayser, Molecular Evolution of Pediculus humanus and the Origin of Clothing Current Biology, Vol 13, 1414-1417, 19. august 2003

Lenker:

BBC: Head lice key to clothing history
Current Biology: Molecular Evolution of Pediculus humanus and the Origin of Clothing

Powered by Labrador CMS