Ut av Afrika - langs kysten?

Tok det moderne mennesket kystveien ut av Afrika? Kanskje er dette forklaringen på at de spredte seg så raskt?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Uansett hva man måtte mene om “Ut av Afrika”-hypotesen versus “Multippel opprinnelse”-hypotesen, skjedde det utvilsomt en viktig utvandring av moderne mennesker fra Afrika for cirka 100 000 til 150 000 år siden.

Vanligvis har man tenkt seg at utvandringen skjedde over land, nordover fra det østlige Afrika, gjennom Levanten og så i vifteformasjon til Europa og Asia. En annen utvandringsvei regner man med gikk over Gibraltar og inn i Europa.

Men tanken har også vært luftet om at det moderne mennesket spredte seg østover i Asia via havet. Man mener for eksempel at klimadata viser at området Egypt/Midtøsten var ubeboelig ørken helt inntil for 50 000 år siden, og at dette gjør det usannsynlig at de første moderne menneskene valgte denne veien. Jared Diamond summerer opp en del av denne tenkningen i sin bok “Guns, germs and steel” fra 1997.

Testet urbefolkning

Hypotesen er nå styrket gjennom analyser av populasjoner av urbefolkning i Sørøst-Asia, og har følgelig fått en viss oppmerksomhet i den internasjonale forskningsjournalistiske presse de siste dagene.

Folkene de undersøkte var Malaysias Orang Asli (som lever i de store skogene inne i landet, blant annet i Taman Negara, verdens påstått eldste regnskog) og Andaman, som ble kjent for allmennheten etter tsunamikatastrofen, da den rammet de indiske Andamanøyene.

De refererte studiene antyder at urbefolkningen i Sørøst-Asia stammer fra én enkel bølge av utvandrere som forlot Afrikas horn en eller annen gang for mer enn 65 000 år siden.

Ved å følge kysten kan de ha befolket kloden med bemerkelsesverdig fart, de kan ha nådd Australia i løpet av noen få tusen år, sier forskerne bak analysen.

Hvis folk altså fulgte kysten og ikke gikk lenger inn i landet, kunne de bevege seg raskt i et gjestmildt miljø med god tilgang på mat.

Liten gruppe

Forskere ved universitetene i Glasgow og Hyderabad studerte mitokondrielt DNA fra Orang Asli og Andaman, fordi man antar at disse to folkene ikke har blandet seg mye med andre folkegrupper.

Ut fra studiene konkluderte de med at de to folkene, som i dag ikke ansees som beslektede, stammet fra en enkelt gruppe mennesker, med cirka 600 kvinner i reproduktiv alder som bodde i India for 65 000 år siden. (Kvinnene dukker opp i logikken fordi mitokondrielt DNA arves fra mor til barn - det er følgelig morslinja man følger når man studerer denne typen arvestoff.)

Hvor mye tidligere denne gruppens forfedre forlot Afrika vites ikke, men har de fulgt kysten, slik forskerne tror, behøver det ikke ha gått så mange tusen år.

Vi bør huske at det ikke bare er disse to gruppene urbefolkning som stammer fra folk for 65 000 år siden, men faktisk alle - i hvert fall alle sørøstasiater. Men ettersom disse har blandet seg så mye med hverandre de siste 65 000 år, er det vanskelig å se slike sammenhenger i deres arvestoff.

Forskerne legger til at folk i det vestlige Eurasia mest sannsynlig fulgte innlandsruten beskrevet over.

Powered by Labrador CMS