Da dachsen ble kortbeint

Knurr, knurr! Stutte og ofte svært koselige hunder som dachs, corgie og bassetthund, kan ha hatt oldtidsforfedre- og mødre som også hadde korte bein. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

'Dette er bildeteksten'
"Dette er bildeteksten"

Et såkalt retrogen som begynte å trigge produkjsonen av proteinet fgf4, kan ha gitt grobunn for de unikt proposjonerte bikkjenes karakteristiske fasong, tror forsker Heidi Parker.

Hun jobber ved Cancer Genetics Branch ved National Human Genome Research Institute i California.

Endringen i hundenes genom som utløste kortbeintheten, må ha funnet sted allerede før tidlige hunderaser forgreinet seg fra hverandre til moderne hunderaser, skriver hun i en artikkel som publiseres i dag på Sciencexpress .

- Resultatene våre illustrerer hvor viktig en enkeltstående evolusjonsmessig hendelse kan påvirke artsmangfoldet hos tamme hunder, heter det i artikkelen.

- Knyttet til kortvoksthet hos mennesker

Det er fra gresk oldtid for 2500 til nesten 3000 år siden, at man har sett spor av hundetyper som er blitt til de moderne hunderasene.

Prosessen inne i genomet til hundene, som dømte dem til et liv med kort vei ned til bakken, kan ha skjedd ved at et gen kopierte seg selv ved en spesiell mekanisme, og dannet et såkalt retrogen, tror Parker. 

Retrogenet begynte å virke på egen hånd, og sparket i gang produksjonen av proteinet fgf4 hos disse hundene - et protein som også har vært knyttet til kortvoksthet hos mennesker, skriver hun i artikkelen.

En slik endring er mye mer varig i genomet enn en mutasjon, i følge Senter for integrert genetikk ved Universitet for miljø og biovitenskap på Ås.

'En bassetthund i stolt, kortbeint positur. (Foto: www.colorbox.no)'
"En bassetthund i stolt, kortbeint positur. (Foto: www.colorbox.no)"

Hadde Platon en kortbeint hund?

- De kortbeinte hunderasene, som for eksempel dachcs, corgie og bassethund ble utviklet i mange forskjellige land, til ulike formål.

- Men basert på genomanalyse av flere tamme hunderaser, deler ikke de kortbeinte noen nær stamfar, konkluderer Heidi Parker i sin artikkel.

Derimot fant hun og kollegaene at den samme gensituasjonen forårsaker stutte lemmer, hos 19 ulike kortbeinte hunderaser som de undersøkte.

- Derfor er det sannsynlig at endringen som førte til kortbeintheten, skjedde en gang før tidlige hundeslekter forgreinet seg fra hverandre og ble de moderne hunderasene.

- Deretter, ble retrogenet og dets påfølgende kortbeinte trekk opprettholdt og spredt ved avl, av grunner som er ulike fra art til art, skriver hun i artikkelen.

De moderne bikkjer

- Det kan hevdes at verdens bestand av tamme hunder en av pattedyrgruppene med størst variasjon når det gjelder utseende, og det er mange teorier rundt kilden til denne enorme variasjonen, sier Heidi Parker.

Verdens hundebestand rommer alt fra digre, irske ulvehunder og grand danois, til de bitte små, opprinnelig mexikanske chihuahuaene.

'Den moderne dachsen blir lett stående med det landlige landskapet opp til halsen. (Foto: www.colorbox.no)'
"Den moderne dachsen blir lett stående med det landlige landskapet opp til halsen. (Foto: www.colorbox.no)"

Hunden oppsto antakelig en gang for mellom 15 000 og 40 000 år siden, ved at noen mennesker og noen ulver begynte å leve sammen.

Etterhvert begynte altså hunderasene å forgreine seg utover, og innta nærmest alle mulige størrelser og fasonger.

- Så vidt vi kan se, er vårt resultat det eneste eksempelet på et virksomt retrogen som er funnet i individer med en særegen form innenfor en art, og som er blitt utviklet videre ved avl, skriver Heidi Parker.

- Retrogenet har tydelig påvirket evolusjonen av fasongen på disse på de kortbeinte hunderasene, sier hun.

Kilder:

H. Parker, m.fl. An Expressed Fgf4 Retrogene Is Assosiated with Breed-Defining Chondrodysplasia in Domestic dogs. Sciencexpress, 16.juli amerikansk tid, 2009

Tromsø universitetsmuseums sider om eldre steinalder

 Store norske leksikons side om hunden

Universitetet i Oslo sin Ariadneside om gresk oldtid

Powered by Labrador CMS