Vår tidligste forfar

En analyse av fossile lårbein befester oppfatningen om at oppreist gange var utviklet allerede for seks millioner år siden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fossilene etter Orrorin tugenensis - det såkalte tusenårmennesket som ble oppdaget i Kenya i 2000 - er datert til å være rundt seks millioner år gamle.

Forskere regner i dag med at splittelsen mellom den grenen av våre forfedre som utviklet seg videre til å bli sjimpanser, og den grenen som utviklet seg til å bli oss, fant sted omtrent for seks millioner år siden.

Man har derfor flørtet med tanken om at Orrorin tugenensis skulle kunne regnes som en av de aller eldste homininer, eller før-mennesker som er direkte beslektet med oss.

Et team amerikanske forskere har nå gjort en sammenlikning av det mest komplette lårbeinet som er funnet etter Orrorin, med tilsvarende knokler fra andre fossiler, nålevende aper og moderne mennesker.

Forskergruppa er ledet av William Jungers ved Stony Brook University og Brian Richmond ved George Washington University. Artikkelen ble publisert denne uken i Science.

Konklusjonen er at den tidligste form for tobent gange allerede var utviklet hos Orrorin.

Forskerne sier dette er et tegn på at Orrorin er en veldig tidlig forfar for mennesket, og at oppreist gange er en av de første menneskelige trekk som dukket opp i vår slektslinje, nokså raskt etter splittelsen fra den slektslinja som til slutt ble til sjimpansene.

Bekrefter

Undersøkelsen styrker dermed den oppfatning vi tidligere har hatt av vår forhistorie: Bruddet skjedde for drøyt seks millioner år siden, Orrorin tugenensis er i slekt med oss, og våre forfedre gikk på to, virkelig tidlig i utviklingshistorien.

- Dette var ikke klart før denne analysen, sier Brian Richmond i en pressemelding.

Forskerne mener resultatene også viser at Orrorin var i slekt med de senere, og langt bedre kjente australopithecinene (for eksempel “Lucy”).

"Et lårbein som er seks millioner år gammelt (midten) kommer fra noen av våre tidligste forfedre som gikk oppreist. De ligner 2-3 millioner år gamle lårbein fra australopiths (venstre, nederst). Lårbein fra Homo (høyre) markerer en overgang mot et mer moderne ganglag for rundt 2 millioner år siden."
"Et lårbein som er seks millioner år gammelt (midten) kommer fra noen av våre tidligste forfedre som gikk oppreist. De ligner 2-3 millioner år gamle lårbein fra australopiths (venstre, nederst). Lårbein fra Homo (høyre) markerer en overgang mot et mer moderne ganglag for rundt 2 millioner år siden."

- Men samtidig finner vi ingen spesiell fylogenetisk forbindelse mellom Orrorin og vår egen slekt, Homo, sier forskerne i pressemeldingen.

Mye uklart fremdeles

Dette er en annen måte å si at store deler av vår forhistorie fremdeles er uavklart på.

Orrorin levde i skogdekte områder, og blir av mange betraktet som et vesen som levde både på bakken og i trærne.

Veien derfra og fram til vår noe annerledes oppreiste gange er fremdeles ikke klarlagt.

Noen har ment Orrorin kan betraktes som vår direkte forfar, og at australopithecinene dermed bare representerer en sidegren.

William Jungers og Brian Richmond synes å være uenige, etter å ha foretatt denne analysen.

- Den videre utfordring blir å klarlegge hvordan denne tidligere form for oppreist gange utviklet seg til vår, sier de.

Spiste som oss

Orrorin tugenensis ble funnet i Tugen Hills i Kenya i 2000, og ble, som eneste art plassert i sin egen slekt, Orrorin.

Hittil er det funnet rester av fem individer. Tennene antyder at de hadde et kosthold omtrent som vårt - altså omnivore opportunister som spiser det de finner eller klarer å drepe. Det være seg kjøtt eller grønnsaker.

Vi minner forøvrig om at et britisk forskerteam sommeren 2007 publiserte en artikkel der de ut fra studier av orangutanger, argumenterte for at oppreist gange utviklet seg mens våre forfedre fremdeles befant seg i trærne (se her.)

Referanse:

Brian G. Richmond and William L. Jungers; Orrorin tugenensis Femoral Morphology and the Evolution of Hominin Bipedalism; 21. mars 2008; Science 319 (5870), 1662. [DOI: 10.1126/science.1154197].

Lenker:

Science: Millennium Ancestor Gets Its Walking Papers
Stony Brook University: Pressemelding

Powered by Labrador CMS