Skolehefte om stamceller og kloning

Teknologirådet og Bioteknologinemnda har laget et debatthefte som inviterer elever på tiende klassetrinn til et dypdykk i spørsmål om stamcelleforskning og kloning.

Publisert

- Spørsmål om stamcelleforskning og kloning vil prege samfunnsdebatten de neste årene. Temaet berører oss alle, både fordi det handler om viktige verdispørsmål og fordi vi selv en dag kan bli pasienter eller pårørende, sier sekretariatsleder Tore Tennøe i Teknologirådet.

- Ingen fasitsvar

- Her finnes ingen enkle fasitsvar. Medisinske eksperter, næringslivsledere, politikere eller byråkrater bør derfor ikke ha enerett på diskusjonene om disse spørsmålene. Debatten bør føres i bredere fora - også i skolen, sier Tennøe.

Heftet gir en innføring i biologien og teknikkene som brukes i stamcelleforskningen, og inneholder tips til klasseaktiviteter som diskusjon og rollespill.

Forfatterne Thorvald Steen og Tron Øgrim presenterer i tillegg sine personlige standpunkt i essayform.

Vanskelige spørsmål

Dette er noen av dilemmaene som blir tatt opp:

Er det riktig å bruke de første stadier av et menneskes utvikling i forskningsøyemed?

Bør vi tillate terapeutisk kloning selv om det kan bidra til at vi til sist kan klone mennesker?

Hvor bør grensene gå og hvem skal sette slike grenser?

Vil resultatene fra stamcelleforskningen komme pasienter i fattige land til gode like mye som pasienter i rike land?

Hvis du var syk: Ville du akseptere behandling som var et resultat av stamcelleforskning som hadde benyttet befruktede egg og aborterte fostre?

- Basis for god dialog

- Kunnskap er basisen for enhver god dialog i et moderne demokrati. Uten kunnskap er det lett at beste taler - og ikke nødvendigvis de beste argumentene - vinner frem. Dette skoleheftet er forhåpentlig et bidrag for å fremme gode argumenter og gode debatter i den generasjonen som vil måtte målbære fremtidens utfordringer, sier Lars Ødegård i Bioteknologinemnda.

Skoleheftet er en videreføring av arbeidet med en lekfolkskonferanse om de samme temaene, som ble arrangert høsten 2001.

Lenker:

Skoleheftet (pdf): Stamceller & kloning
Teknologirådet: Skoledebatter om kloning
Lekfolkskonferansen (pdf): Lekfolkspanelets sluttdokument 2001 Bioteknologinemnda: Hva er stamceller?
Teknologirådet: Om staceller og terapeutisk kloning