Fortsatt ingen avgjørelse om kloning

FN innleder nå krisesamtaler om kloning. Debatten i forrige uke viste at landene stadig er like uenige. FNs eksperter prøver å finne en vei utenom en dypt polarisert avstemning.

Publisert

Torsdag og fredag i forrige uke var temaet gjenstand for intens debatt i FNs juridiske komité, hvor alle de 191 medlemslandene sitter. Det ble ikke foretatt noen avstemning.

Saken har vært uavgjort i FN siden 2001, og avstemningen har blitt utsatt i tre år på rad. I år har temaet også blitt sentralt i den amerikanske valgkampen. En eventuell avstemming kommer ikke til å skje før etter at det amerikanske valget er over.

Du kan lese mer om den lange og konfliktfylte prosessen i FN ved å klikke på sakene som ligger til høyre på denne sida.

Norge vil ha omfattende forbud

Norge står sammen med en gruppe på 63 nasjoner, ledet av USA og Costa Rica. Gruppen støtter et altomfattende forbud mot kloning med menneskeceller. De fleste andre landene i denne gruppen er romersk-katolske eller utviklingsland.

I tillegg til å forby kloning av mennesker, insisterer disse landene på et forbud mot såkalt terapeutisk kloning til medisinske formål.

USA og Bush-administrasjonen argumenterer svært aggressivt for et totalforbud, mens den demokratiske presidentkandidaten John Kerry gir sin støtte til terapeutisk kloning.

Ingen fra det norske Helse- og omsorgsdepartementet har vært tilgjengelig for kommentar, men ifølge BBC begrunnet Norge sin posisjon i FN-komiteen med “respekt for livets ukrenkelighet”.

Begrenset forbud

I det alternative forslaget, lagt fram av Belgia, foreslås det å forby kloning av mennesker, men samtidig la nasjonene selv bestemme om de vil forby terapeutisk kloning eller ikke.

Dette forslaget støttes foreløpig av 22 land, og det meste av verdens vitenskapelige institusjoner.

Den belgiske diplomaten Mark Pedsteen sa at hans regjering fokuserer på det som forener medlemslandene i FN, heller en det som splitter dem.

FNs generalsekretær Kofi Annan sa torsdag at han personlig støtter terapeutisk kloning, men at det er medlemsnasjonene som må ta avgjørelsen.

Tillatt i flere land

Flere land - for eksempel Storbritannia - har allerede åpnet for terapeutisk kloning under streng regulering.

Storbritannias ambassadør, Emyr Jones Parry, sa til FN-komiteen at hans land er overbevist om at terapeutisk kloning lover enormt mye for nye behandlingsformer for alvorlige degenerative sykdomstilstander som i dag er uhelbredelige.

Parry sa også at Storbritannia ikke kom til å signere eller være bundet av en eventuell endelig FN-konvensjon med et totalforbud mot alle former for kloning med menneskeceller.

Landene som støtter det begrensede forbudet argumenterte forrige uke med at landene som støtter det brede forbudet lammer FN og ødelegger muligheten for å få et forbud mot menneskekloning - såkalt reproduktiv kloning.

Alle landene i FN er nemlig enige om at det bør foreligge et slikt forbud.

Vil utsette avstemningen

De 57 landene i Organization of the Islamic Conference vil ikke stemme for noen av alternativene - og begrunner dette med at dersom én side prakker sitt syn på den andre sida, vil det bare føre til en polarisert setting og en negativ atmosfære.

De 12 landene i Southern African Development Community vil heller ikke ha noen avstemming i år.

- Vi vil ikke ta del i en avgjørelse som vil ha oss til å handle forhastet uten å måle de fordelene som medisinsk forskning kan avskaffe ved å forbedre livskvaliteten til vårt folk, sa Botswanas ambassadør Alfred Dube, på vegne av de 12 landene.

Sør-Korea, som støtter det begrensede forbudet, har foreslått en ny utsettelse på ett år. Landet mener det bør holdes en internasjonal vitenskapelig konferanse på forhånd, i tillegg til at det bør gjennomføres en studie om nasjonale lover og regler som kan regulere kloning.

Det gjestår å se om krisesamtalene denne uka fører noen vei.

“Livets ukrenkelighet”

- Et forbud som differensierer mellom menneskelig reproduktiv og eksperimentell kloning vil essensielt autorisere det å skape et menneskelig embryo med det formål å ødelegge det, og dermed heve verdien av forskning og eksperimentering over verdien av et menneskeliv, sa den amerikanske spesialrådgiveren Susan Moore til FN-komiteen.

Terapeutisk kloning til medisinske formål benytter seg av en teknikk som kalles somatisk kjerneoverføring. Kjernen fra en av pasientens egne celler - det kan for eksempel være en hudcelle - overføres til en eggcelle som ikke er befruktet, og hvor den opprinnelige kjernen er tatt ut.

Cella begynner å kopiere seg selv, og etter noen få dager har den produsert nok celler til at forskere kan høste stamceller fra den. Da blir embryoet ødelagt, mens stamcellelinjene kan dyrkes i det uendelige. For pasienten er dette en kilde til friske celler.

Den eneste måten en klonet eggcelle kan utvikle seg til et foster på, er hvis den blir satt inn i en livmor. Dette er noe hele det vitenskapelige samfunnet fordømmer. Mange forskere argumenterer imidlertid med at celleklumpen ikke kan ansees som et menneske før det blir satt inn i en livmor.

Lenker:

BBC: Debate rages on world cloning ban
Reuters: UN Cloning Treaty on Hold Until After U.S. Election
Financial Times: UN experts seek way out of split on cloning
The New York Times: U.S. Stem Cell Policy Delays U.N. Action on Human Cloning
The Times: Britain joins campaign to thwart US cloning ban
FN: Ad Hoc Committee on an International Convention against the Reproductive Cloning of Human Beings
FN: UN General assembly 59th session: Legal/6th Committee
OIC: The Organization of the Islamic Conference (OIC)
Inter Academy Panel: Call for a ban on human reproductive cloning