(Illustrasjon: Colourbox)
(Illustrasjon: Colourbox)

Etablering av EU-nettverk Innlandet

Nå skal Innlandet få sitt eget EU-nettverk. Nettverket skal stimulere regionens næringsliv, kompetansemiljø og offentlig sektor til å søke deltakelse i EU’s forskningsprogram Horisont 2020.

Selv om Norge ikke er medlem i EU, deltar Norge fullt ut i programmet. Forskningsrådet støtter derfor etableringen av «EU-nettverk Innlandet», som skal ha som temaområde bioøkonomi, medregnet naturbasert reiseliv og fornybare energiressurser.

– Deltakelse i Horisont 2020 krever tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, men også fokusering på enkeltsøknader, sier prosjektleder Tor Arnesen i Østlandsforskning.

 

Powered by Labrador CMS