Anne Husebekk og Gunnar Bovim inngår en samarbeidsavtale mellom UiT og NTNU. Her er de ved UiT sitt forskningsfartøy "Helmer Hanssen".   (Foto: Karine Nigar Aarskog)
Anne Husebekk og Gunnar Bovim inngår en samarbeidsavtale mellom UiT og NTNU. Her er de ved UiT sitt forskningsfartøy "Helmer Hanssen". (Foto: Karine Nigar Aarskog)

- Et stort løft for arktisk forskning

UiT Norges arktiske universitet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) samler kreftene innenfor arktisk forskning i en ny samarbeidsavtale. 

– NTNU og UiT har overlappende satsingsområder innen forskning på teknologi, energi og klima, bærekraft, helse og velferd. Faglig sett utfyller vi hverandre, og det gjør det naturlig å samarbeide, sier UiT-rektor Anne Husebekk. Det særskilte fokuset i samarbeidsavtalen er arktisk teknologi, et samarbeid som vil styrke Norge som polarnasjon.