- Mindre farlig enn influensa

- For de aller fleste er svineinfluensaen mindre farlig enn en vanlig influensa, sier direktøren for legevakten i Oslo. Folkehelseinstituttet legger til at unge og friske ikke er i faresonen.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Ifølge Folkehelseinstituttet er det fremdeles generelt lav influensaaktivitet i Norge, men noen legevakter melder om en økning av pasienter med influensaliknende symptomer den siste uken.

Det er også registrert smitte på Norway Cup denne uken, men Endre Sandvik, direktør for legevakten i Oslo, sier at de aller fleste som blir smittet av influensa A kommer til å få mindre symptomer og kortvarige sykdomsforløp.

- Det spesielle med denne influensaen er at mange av de som har blitt syke er yngre mennesker, mens det vanlige er at sesonginfluensa påvirker eldre mennesker, sier han til forskning.no.

- Eldre kan ha antistoffer

Sandvik forteller at det sannsynligvis finnes likheter mellom influensa A og tidligere influensaer som asiasyken og Hongkongsyken, som kom til Norge på henholdsvis slutten av femtitallet og i årskiftet 1969-70.

Man tror at mennesker som er over 40-50 år har antistoffer mot denne typen influensa i blodet.

- Sannsynligheten for at man blir syk av svineinfluensaen er liten, men yngre mennesker med diabetes, astma eller andre immunsvekkende sykdommer kan bli alvorlig syke, sier Sandvik.

Her ser du viruspartikler av det fryktede svineviruset. (Foto: C. S. Goldsmith and A. Balish, CDC)
Her ser du viruspartikler av det fryktede svineviruset. (Foto: C. S. Goldsmith and A. Balish, CDC)

- Ser verre ut enn det er

Karin Rønning, overlege ved avdeling for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet, sier til forskning.no at tolking av tall og data er med på å gjøre at situasjonen ser verre ut enn det den virkelig er for yngre mennesker.

- Vi ser at noen helt friske unge mennesker får veldig alvorlig sykdom, så det er noe litt spesielt ved denne influensaen. Delvis har dette med at det er de yngre som blir smittet i høyere grad, og de får da også de uvanlige komplikasjonene.

- De eldre som blir smittet har høyest dødelighet, men det er mange flere yngre som er smittet. Så dette har også å gjøre med tolking av tallene, sier Rønning.

De som rammes hardest av influensaen kan få alvorlig nedsatt almenntilstand, pustevansker i form av en viral lungebetennelse, og kan bli så dårlige at de trenger respirator for å greie å puste.

- Tamiflu et tilbud, ikke en anbefaling

Sandvik sier at hvis man får symptomer som feber, hoste, vond hals og kroppsverk, så er det viktig at man tar Tamiflu.

- Jo før man starter med Tamiflu, jo bedre, men medisinene har ingen effekt med mindre man har klare symptomer, sier han.

Rønning fra Folkehelseinstituttet er enig, og sier at å ta Tamiflu er et tilbud, men ikke en anbefaling.

- Tamiflu er nå et tilbud til alle, men vi mener at de aller fleste vil ha lite nytte av det, og at det ikke er verdt de pengene de koster på apoteket. Man kan nok få et litt lettere sykdomsbilde, men vi anbefaler det bare til de som får kraftige symptomer og de med immunsvikt fra før av.

Det er imidlertid fortsatt en del usikkerhet rundt den nye influensaen.

"En molekylær modell av antivirusmiddelet oseltamivir, som selges under navnet Tamiflu. (Illustrasjon: iStockphoto)"
"En molekylær modell av antivirusmiddelet oseltamivir, som selges under navnet Tamiflu. (Illustrasjon: iStockphoto)"

Fortsatt ingen kliniske studier

Hver uke rapporterer 201 legekontorer spredt rundt i Norge om hvor mange av pasientene deres som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”.

Diagnosen settes på grunnlag av symptomer og ikke laboratorietesting, og tallene er derfor bare en indikasjon på influensaktiviteten i landet.

Det finnes fortsatt ingen kliniske studier av hvor effektive antivirale legemidler er mot influensa A, men i og med at de vanligste midlene - oseltamivir og zanamivir, som er ingrediensene i Tamiflu og Relenza - virker mot sentrale prosesser i viruset, regner man med at de også skal virke mot den nye influensaen.

Men på verdensbasis er det meldt om noen få tilfeller hvor viruset har vært resistent mot oseltamivir, og man vet ingenting om hvorvidt influensa A-viruset vil utvikle resistens mot legemidler over tid.

- Vet mindre enn vanlig

Rønning sier at vi vet mye mindre om hvordan influensa A kommer til å utvikle og spre seg enn det vi vanligvis gjør om influensa. Dette har å gjøre med at de vanlige influensautbruddene her til lands som regel er ulike varianter av det samme viruset.

- Vi vet nå at dette er et helt nytt virus, som bare de eldre har immunitet mot. Viruset vil kunne spre seg ganske omfattende fordi det ikke vil møte immunitet i like stor grad som vanlig.

Ifølge meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet er nå 245 mennesker smittet av influensa A i Norge.

Powered by Labrador CMS