Forskere har anslått mengden av energi produsert av solceller rundt i hele verden.
Forskere har anslått mengden av energi produsert av solceller rundt i hele verden.

Dobbeltsidige solceller kan levere 35 prosent mer strøm ifølge ny studie

En ny studie peker i retning av at solceller som høster sol fra begge sider, produserer 35 prosent mer energi og med lavere kostnader.

Det må settes fart på den grønne omstillingen til fornybar energi, og her er solceller en av de helt sentrale teknologiene.

Teknologien har for alvor fått luft under vingene de siste årene, og nå viser en ny analyse at dobbeltsidige paneler kan produsere 35 prosent mer energi.

En forutsetning er bruk av tracking, altså at panelene følger solens bevegelse.

Det er særlig viktig på våre breddegrader, hvor solens høyde varierer mye fra sommer til vinter.

Dessuten er de dobbeltsidige panelene 16 prosent mer kostnadseffektive, konkluderer studien, som er publisert i tidsskriftet Joule.

Bildet viser de ulike konstellasjonene som forskerne har arbeidet med. Forskerne har også testet en mer avansert tracker (D). De panelene produserer faktisk 40 prosent mer strøm, men de er fortsatt dyre å produsere, konkluderer studien.
Bildet viser de ulike konstellasjonene som forskerne har arbeidet med. Forskerne har også testet en mer avansert tracker (D). De panelene produserer faktisk 40 prosent mer strøm, men de er fortsatt dyre å produsere, konkluderer studien.

Dansk energiforsker: Grundig studie

Forskerne har brukt globale værdata fra NASA og satellitten CERES (Earth’s Radiant Energy System).

Dermed kunne de anslå mengden energi produsert av solceller rundt i hele verden.

Gorm Bruun Andresen, som er førsteamanuensis og energiforsker ved Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet (AU) i Danmark, har lest analysen.

Han mener den er grundig, og at resultatet vitner om at solcelleteknologien holder på å bli mer konkurransedyktig.

– De har brukt værdata fra klimamodeller for å plassere solcellene rundt om i verden med datamaskinen. Det er en metode jeg også har arbeidet med, og det ser helt fint ut. Til denne typen studie vil jeg si at det er en god metode, sier Andresen.

Noen usikkerheter i studien

Andresen påpeker imidlertid at variabler som rentenivået og tomtepriser kan variere alt etter hvor i verden man etablerer solcellene.

Det kan innebære at det er noen usikkerheter det er vanskelig å justere for.

Forskerne fra Solar Energy Research Institute i Singapore har justert beregningene for bruk av materialer, konstruksjon, vedlikehold av solpaneler og økonomiske forhold for de enkelte landene.

Og på tross av økonomiske usikkerheter ser analysens resultater «fortsatt fornuftige ut», mener energiprofessoren.

Kan sette fart på solkraft

Men lønner det seg med dobbeltsidige solceller?

Hvis de settes på en tracker, er svaret ja, ifølge analysen.

Forskerne fra Solar Energy Research Institute mener det vil redusere kostnadene med 16 prosent for mesteparten av verden.

LCOE

Levelized Cost of Energy (LCOE-ER) er en metode til oversikt av de gjennomsnittlige kostnadene per kWh produsert strøm på ulike energiproduserende teknologi over anleggets levetid.


Kilde: Folketinget

Viktig studie på veien mot grønn energi

Ifølge Gorm Bruun Andresen vitner de nye resultatene om at interessen for storskala solcelleprosjekter er i vekst, og teknologien kan vise seg å bli en viktig komponent på veien til en grønnere energiproduksjon.

– De nye resultatene er et klart uttrykk for at solenergi har blitt en viktig teknologi, og det blir arbeidet ved store forbedringer.

Men det vil ta tid.

Panelene er nemlig fortsatt dyre og tar opp en del plass fordi de må kunne bevege på seg for å utnytte energien fra solen optimalt.

– Det er ikke slik at denne teknologien bare vil slå de mer tradisjonelle solcellene av banen. På private boliger og næringseiendommer er det ofte ikke mulig å bruke den.

Har bare målt to teknologier

I studien har forskerne kombinert to teknologier med dobbeltsidige solceller og en tracker, men ifølge Andresen er det en rekke andre teknologier rundt i verden som også kan levere strøm fra solens stråler.

– Det arbeides for eksempel også med konsentrert solkraft, som bruker speil til å sende energien mot et mindre område.

Solenergien konverteres deretter til damp ved hjelp av en dampgenerator.

Dessuten er det utelukkende en teoretisk studie, så man har ikke målt energi fra solceller stående på bakken, men i Danmark er man faktisk i gang med å teste det i praksis.

DTU har, sammen danske energibedrift European Energy, etablert et testsenter på DTU Risø Campus. Et prosjekt som offisielt ble sjøsatt i oktober 2018.

Her arbeider forskerne nettopp for å optimere energimengden fra solcellene i praksis, og solceller med to sider er en sentral del av forskningen.

Referanse:

Carlos D. Rodrıguez-Gallegos mfl: Global Techno-Economic Performance of Bifacial and Tracking Photovoltaic Systems, Joule, 2020. DOI: 10.1016/j.joule. 2020.05.005

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Powered by Labrador CMS