I en ny utstilling viser Nasjonalbiblioteket fram deler av er rikt materaile det som omhandler jakten på skjønnhet og helse.  (Foto: Nasjonalbiblioteket)
I en ny utstilling viser Nasjonalbiblioteket fram deler av er rikt materaile det som omhandler jakten på skjønnhet og helse. (Foto: Nasjonalbiblioteket)

En 200 år lang jakt på skjønnhet og god helse

Eksperter og forskere har vært brukt for å hente legitimitet til helse- og skjønnhetsprodukter i minst 200 år, viser en ny utstilling ved Nasjonalbiblioteket.

Publisert
Avmagringsbadet fra 1928 fra Si-Ko A/S var tidens eneste vitenskapelige undersøkete skumbad, ifølge reklamen. (Foto: Nasjonalbiblioteket)
Avmagringsbadet fra 1928 fra Si-Ko A/S var tidens eneste vitenskapelige undersøkete skumbad, ifølge reklamen. (Foto: Nasjonalbiblioteket)

Nasjonalbibliotekets foajéutstilling Jakten på skjønnhet og helse viser fram bøker, brosjyrer, plakater, film og radiomateriale fra bibliotekets samlinger.

Til sammen viser materialet at argumentasjonen som ble brukt for snart 200 år siden var forbløffende lik den vi møter i dag når vi er på jakt etter skjønnhet og helse.

Eksperter med flotte titler ble da – som nå – trukket fram som vitenskapelige sannhetsvitner for mirakelkurer med revolusjonerende resultater.

En evig jakt

Materialet viser at jakten på skjønnhet og helse er evig, mener utstillingsansvarlig Marte-Kine Sandengen.

– Argumentasjonen og rådene har endret seg litt, men målet er det samme. Og de forblir nok dessverre like uoppnåelige. Lite tyder på at vi har kommet nærmere målet på 200 år.

Håper at studenter og forskere blir fristet

Hun håper at utstillingen kan friste forskere til å ta en nærmere titt på dette materialet.

– Utstillingen Jakten på skjønnhet og helse er resultatet av et tematisk nedslag i samlingen. Det er ikke en forskningsbasert utstilling i seg selv, men kanskje inspirerer materialet studenter og forskere utenfor Nasjonalbiblioteket til å grave dypere i dette materialet.

Komisk og alvorlig

For publikum generelt er det mye å la seg begeistre og smile litt av i utstillingen, lover Sandengen.

Med tidens distanse kan materialet i utstillingen framstå som litt komisk.

Noe av materialet i Nasjonalbibliotekets utstilling kan framstå som litt komisk i dag, men mye av argumentasjonen er forbløffende lik tiår etter tiår. (Foto: Nasjonalbiblioteket)
Noe av materialet i Nasjonalbibliotekets utstilling kan framstå som litt komisk i dag, men mye av argumentasjonen er forbløffende lik tiår etter tiår. (Foto: Nasjonalbiblioteket)

– Men den kontinuerlige jakten på et perfekt ytre og en evig ung kropp, som materialet demonstrerer, har opplagt også et alvor i seg. Ikke minst ved at det speiler kroppspresset i vår egen tid, sier Sandengen.

Men det ligger også et alvor bak.

Særlig kvinner har vært underlagt svært strenge skjønnhetstiltak i disse 200 årene. Noen av dem har vært mer farlige enn sunne. Både kvikksølv, radium og kreosot og dueblod har blitt anbefalt for å oppnå skjønnhet og god helse.

Utstillingen vil også vise fram en rekke bøker som er skrevet på området helse og sunnhet. En av forfatterne er direktør ved Rikshospitalet, M. Greve. Han skrev den lille håndsboken ”Gymnastik i Hjemmet for Sunde og Syge”, med et Tilæg om ”Massage” og ”Brugen av Vand” i 1892.

Utstillingen åpner med diskusjon

Utstillingen åpner onsdag den 7. september.

Klokken 19.00 samme dag møter direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg forfatter og blogger Marta Breen journalist Marte Spurkeland til en samtale om vårt sammensatte forhold til den vakre og sunne kroppen.