Glemt kompasset? Bruk kua!

Kuer har innebygget kompass, i følge en ny studie. Satellittbilder avslører at verdens kuer er enige om retningen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"At kuer gjerne stiller seg på linje når de gresser, kan man se ved selvsyn. Men at de liker seg best med kroppen pekende nord-sør, har hittil gått upåaktet hen. Nå har moderne satellitteknologi avslørt kuas preferanser. (Foto: Colourbox.com)"
"At kuer gjerne stiller seg på linje når de gresser, kan man se ved selvsyn. Men at de liker seg best med kroppen pekende nord-sør, har hittil gått upåaktet hen. Nå har moderne satellitteknologi avslørt kuas preferanser. (Foto: Colourbox.com)"

Det er nesten så kan mistenke forskerne for å ha lest for mye av Larsons gale verden (The Far Side).

I den nye studien blir riktig nok ikke kuene utstyrt med snakkebobler. Men at dyrene utmerket godt ved forskjellen på øst-vest og nord-sør, er de tyske forskerne ikke i tvil om.

Neste gang du går deg bort i skog og mark, kan den nærmeste kuflokken kanskje hjelpe deg med å finne retningen.

Snikfotografering

Kuer fra hele seks kontinenter har bidratt til å føre vitenskapen et lite skritt videre. Dyrene ble snikfotografert mens de ante fred og ingen fare.

Nærmere bestemt har forskerne gransket satellittbilder fra den populære tjenesten Google Earth.

På bildene har de kunnet studere hvordan kuer over hele verden posisjonerer kroppene sine mens de spiser og hviler, i forhold til øst-vest og nord-sør aksene.

I følge forskerne kan ikke over åtte tusen kyr ta feil:

De godmodige dyrene har en signifikant og naturlig tendens til å stille seg parallelt med den tenkte linjen mellom den magnetiske nord- og sørpolen.

Hjort i Tsjekkia

Forskerne har også analysert faktiske observasjoner av nesten tre tusen hjortedyr i Tsjekkia.

Også disse hadde en forkjærlighet for å vende nesa i samme retning, og da særlig nordover. 

Forskerne tror derfor at evnen til å orientere seg etter jordmagnetismen kan gjelde for flere store landpattedyr. 

Studien er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Andre årsaker?

De som nå blir litt urolige av tanken om magnetisk fintfølende kuer, vil raskt komme på flere mulige innvendinger.

Kan det ikke bare hende at kuene vender seg mot vinden, som kanskje blåste overveiende fra nord eller sør da bildene ble tatt?

Eller kan det tenkes at kuene posisjonerer de digre kroppene sine i forhold til solens plassering på himmelen?

Men overfor slike ufine forsøk på å så tvil om kuenes sanseapparat, kommer kuer som gresser langt mot nord forskerne til unnsetning. 

Magnetisk avvik

Jo lenger mot nord eller sør man beveger seg, dess større blir nemlig avviket mellom det geografiske og det magnetiske polpunktet.

"I følge forskerne er kuenes gjennomsnittlige avvik fra den magnetiske nord-sør linjen bare fem grader. De er ikke i tvil - kuene har et slags innebygget kompass. (Foto: Colourbox.com)"
"I følge forskerne er kuenes gjennomsnittlige avvik fra den magnetiske nord-sør linjen bare fem grader. De er ikke i tvil - kuene har et slags innebygget kompass. (Foto: Colourbox.com)"

Men dette affiserer på ingen måte dyra.

De holder tunga rett i munnen, og forholder seg, som et hvilket som helst kompass, til det magnetiske polpunktet.

Kuer i Oregon

I staten Oregon i USA er for eksempel avviket mellom den geografiske nordpolen og den magnetiske nordpolen hele 17,5 grader. Dette skyldes dels at området ligger forholdsvis langt mot nord, men også spesielle, lokale magnetiske forhold.

Samtidig viser satellittbildene at kuene i Oregon gir blaffen i hvor det geografiske nord befinner seg.

I stedet vrir en signifikant andel av dyrene kroppen omtrent som en kompassnål, slik at de mesteparten av tiden står parallelt med den magnetiske nord-sør retningen.

Imponerende nøyaktig

Kuas funksjon som kompass er i det hele tatt ganske imponerende, hvis man skal tro den publiserte studien.

Hvis man ser på bildene av de drøyt åtte tusen dyrene under ett, er avviket fra den magnetiske nord-sør retningen bare fattige fem grader, i følge en omtale i New Scientist.

Dessverre er det slik at kuene like gjerne lar hodet som bakenden peke mot nord, så nyttefunksjonen for villfarne turgåere er begrenset.

Nedarvet egenskap

Men hva er grunnen til at kuene tilsynelatende har et slags innebygget, biologisk kompass? Livene til våre dagers kuer er jo stort sett styrt fra krybbe til slakteri, og inneholder svært få reelle veivalg.

- Det vi må huske er at disse dyrene opprinnelig var tilpasset et liv på store gressenger og åpne sletter, altså landskap med få landemerker, sier Wolfgang Wilitschko, en av forskerne bak studien.

""Å være dum som en ku" er et kjent uttrykk i mange kulturer. Men kanskje må vårt bilde av kua som et svært enfoldig dyr justeres. (Foto: Colourbox.com)"
""Å være dum som en ku" er et kjent uttrykk i mange kulturer. Men kanskje må vårt bilde av kua som et svært enfoldig dyr justeres. (Foto: Colourbox.com)"

Den spesielle orienteringsevnen, som forskerne tror kan gjelde også andre store pattedyr, kan altså være en nedarvet egenskap fra den gangen dyra levde i frihet.

- Men vi aner fortsatt ikke hvilken mekanisme kuene bruker for å orientere seg, tilføyer han.

I Larsons gale verden ville de vel hatt et kompass i lomma.

Lenker:

Les mer om studien i BBC, Nature og New Scientist.

Referanse:

Sabine Begall, Jaroslav Červený, Julia Neef, Oldřich Vojtčch & Hynek Burda; Magnetic alignment in grazing and resting cattle and deer; PNAS; 25. august 2008, doi: 10.1073/pnas.0803650105.

Powered by Labrador CMS