Løver er i ferd med å forsvinne fra store deler av Afrika. Forskere etterlyser større budsjetter for å ivareta de store kattedyrene.   (Foto: Pius Mahimbi/Flickr)
Løver er i ferd med å forsvinne fra store deler av Afrika. Forskere etterlyser større budsjetter for å ivareta de store kattedyrene. (Foto: Pius Mahimbi/Flickr)

Afrikas løver er i ferd med å forsvinne

Unntaket er områdene hvor bestandene blir strengt overvåket.

Publisert

I en studie av 47 ulike undersøkelser av løvebestander, kommer det fram at noen afrikanske land risikerer å miste over halvparten av løvene sine innen de neste tjue årene.

Derimot viser landene hvor løvene befinner seg på nøye kontrollerte reservat en forventet økning av bestanden.

Farer fra flere hold

Hans Bauer og kollegene hans innleder studien sin, som nylig ble publisert i PNAS, med de mange farene løver risikerer å bli utsatt for. Rovdyrene blir ofte drept av hobbyjegere eller fordi kroppsdelene deres brukes som ingredienser i kinesisk og afrikansk medisin.

Derfor ville de forsøke å beregne fremtidsutsiktene for løvebestandene. Forskerne regnet seg fram til forventet vekst ut i fra det de ulike undersøkelsene av dagens bestander viste.

Ifølge analysene deres er det blant annet 67 prosent sjanse for at det vestlige Sentral-Afrika vil miste rundt halvparten av løvene sine innen de neste tjue årene. Den samme utviklingen skjer også i Øst-Afrika, med unntak av Serengetiparken.

Tidligere studier har vist at det bare er rundt 400 løver igjen i Vest-Afrika

Mer penger og flere gjerder

Likevel så forskerne vekst i Sør Afrika, mest sannsynlig fordi rovdyrene beskyttes av gjerder som holder krypskytterne unna. Men landet er ett av få unntak.

Forskerne argumenterer i artikkelen for å sette av mer penger for å ivareta løvenes trygghet, dersom landene skal lykkes i å snu denne utviklingen.

Videre påpeker de at selv om inngjerding er en effektiv løsning, gir den ikke særlig god valuta for pengene. Å ivareta en liten bestand krever mange arbeidstimer og gir lite igjen til det økosystemet løven er en del av. Derfor trengs det nye løsninger slik at løvene trygt kan oppholde seg på større områder, mener forskerne. 

Det finnes likevel studier som tyder på det motsatte, hvor forskere hevder at utgiftene blir lavere dersom man holder løvene innenfor et mindre reservat. 

Referanse:

Bauer, H. (et al) Lion (Panthera leo) populations are declining rapidly across Africa, except in intensively managed areas. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2015)