Truet fjellrev kommer seg

Det går bedre med den utrydningstruede fjellreven i Norge. Reven ynglet mer i fjor enn den har gjort på 20 år. Fortsatt er det kritisk for bestanden.

"Fjellrev i tre fargevarianter fotografert i Børgefjell sommeren 2007."
"Fjellrev i tre fargevarianter fotografert i Børgefjell sommeren 2007."

Her er fjellreven

Børgefjell
8 ynglinger - 57 hvalper

Saltfjellet
1 yngling - 9 valper

Indre Troms
1 yngling - 5 valper

Finnmark
6 ynglinger - 41 valper

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning

- Totalt 16 ynglinger ga minst 112 valper, melder Direktoratet for naturforvaltning.

Mange av valpene har overlevd, noe som forklares med økte smågnagerbestander i fjellområdene.

- Godt nytt

2008 kan også bli et svært godt år for fjellrev i Norge, skriver direktoratet på sine nettsider.

- Det er godt nytt for en av Norges mest truede dyrearter, sier direktør Janne Sollie.

 

 

 

 
 

- Det blir rapportert om valper i godt hold, skriver direktoratet.

- Tilgang til smågnagere viser seg å være helt avgjørende for fjellreven om den skal klare å få frem valper i høyfjellet.

- Dersom det forventede toppåret i smågnagerbestanden slår til i år, kan vi forvente et rekordår for fjellreven.

Fortsatt kritisk truet

Fjellreven er en av våre mest truede pattedyrearter; karakterisert som kritisk utrydningstruet i den Nasjonale rødlista.

Den ble fredet i Norge i 1930, men har til tross for dette ikke tatt seg opp igjen. Tilsvarende utvikling har man også hatt i Sverige og Finland, der fjellreven ble fredet henholdsvis i 1928 og i 1940.

Direktoratet mener det kan være ca 120 voksne fjellrev igjen i hele Fennoskandia, hvorav den norske stammen utgjør rundt 50 voksne fjellrev.

- To år på rad med gode resultater betyr ikke at fjellreven i Norge er berget, men at stammene er sterkere og bedre i stand til å takle utfordringer som dårlige smågnagerår, klimaendringer eller konkurranse fra rødrev, sier Sollie.

- Fokus på tiltak

- Det betyr at vi er ett skritt nærmere målet Norge har forpliktet seg til om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010, sier hun.

Direktoratet mener imidlertid det er litt foruroligende at fjellrevbestanden på Saltfjellet ikke klarte å respondere på det gode gnageråret i Nordland.

Fjellrevbestanden her er liten og isolert fra områdene både mot sør og mot nord. De kan være for få til å respondere på en positiv endring i mattilgangen.

- Til tross for et bra yngleår i 2007 og gode prognoser for 2008, er det fremdeles viktig å ha fokus på tiltak for å redde fjellreven. Det er derfor viktig å blant annet fortsette avlsprosjektet der vi avler fram fjellrev som kan settes ut i naturen, sier DN-direktøren.

Overvåker

Nasjonalt overvåkingsprogram for fjellrev ble startet i 2003 på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, som en del av Handlingsplan for fjellrev.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har ansvar for utvikling og drift av den nasjonale fjellrevdatabasen.

Statens naturoppsyn (SNO) koordinerer felt- og dokumentasjonsarbeidet. SNO mottar årlig oppdrag på overvåking av fjellrevbestanden fra DN, med en prioritering gjort av NINA.

Lenke:

Direktoratet for naturforvaltning: Mange fjellrevynglinger og god overlevelse i 2007

Powered by Labrador CMS