Rovdata har samlet inn hår, avføring og urin fra jerv gjennom vinteren fra 2017 til 2018. (Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix)
Rovdata har samlet inn hår, avføring og urin fra jerv gjennom vinteren fra 2017 til 2018. (Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix)

Nesten 700 jerver registrert i Skandinavia i vinter

DNA-analyser gjort av Rovdata viser at det var minst 699 jerver i Skandinavia i vinter. Det er en oppgang på 38 individer sammenlignet med året før.

Rovdata har samlet inn hår, avføring og urin gjennom vinteren fra 2017 til 2018 for å gjøre analysene.

Av de 699 er 291 jerver identifisert i Norge. Det er 22 færre individer enn året før.

I Sverige er det blitt registrert 439 jerver i samme periode, som er en oppgang på 57 fra fjoråret. 31 av jervene ble registrert både i Norge og Sverige, som forklarer at antallet til sammen ble 699.

Ved DNA-registrering får man bare et minimumstall for bestandsstørrelse, men Rovdata skriver at de antar at en stadig større andel av bestanden fanges opp ved bruk av denne metoden.

– I Norge vurderes andelen å være høy. Vi har god dekningsgrad i innsamlingen, et stort antall analyserte prøver, og en høy andel tidligere kjente individer blant døde voksne jerver, forklarer genetiker Øystein Flagstad i Rovdata.

I tillegg til DNA-analysene brukes hitelling som et verktøy for å måle bestanden. Hitelling i den gjeldende perioden påviste 57 jervekull, noe som tilsvarer en bestand på 307 voksne individer

Powered by Labrador CMS