Hvorfor ulven forblir vill

Ulvevalper og hundevalper har forskjellig utviklingshastighet, og det er årsaken til at ulver er så vanskelige å temme, viser en ny doktorgrad fra USA. Begge artene har et sosialiseringsvindu, en periode tidlig i livet der ungene møter verden uten frykt og vender seg til nye ting.

For hundevalper åpner dette vinduet seg ved fireukersalderen, men for ulver starter perioden allerede to uker etter fødselen. På det tidspunktet er valpene både blinde og døve, og de lærer å kjenne verden primært gjennom lukt.

Dermed er det mer begrenset hva en ulv kan vende seg til og bli komfortable med. Hundevalpene derimot, som både ser og hører i sosialiseringsperioden, kan bli vant med både mennesker og andre dyr uten problemer. (forskning.no/høj)