Reinsdyrbukk på beite ved Gråhø på fjellet mellom Kvam og Vinstra i Gudbrandsdalen. (Foto: Paul Kleiven, NTB scanpix)
Reinsdyrbukk på beite ved Gråhø på fjellet mellom Kvam og Vinstra i Gudbrandsdalen. (Foto: Paul Kleiven, NTB scanpix)

Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp

Konsentrasjonen av radioaktivt cesium i villrein økte kraftig i 2018. Den varme sommeren i fjor ga en enorm oppblomstring av sopp, som tar opp i seg stoffet.

Publisert

– Verdiene fra i fjor understreker at det fortsatt er viktig å overvåke nivåene av cesium-137 i villreinkjøtt, sier forsker Duncan Halley i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I Snøhetta og Rondane Nord ligger nivåene over fem ganger høyere i gjennomsnitt i 2018 sammenlignet med 2017. I alle andre områder var økningen 1,6 ganger eller høyere, fremgår det av forskningsrapporten fra NINA.

Tilgangen på sopp er den mest sannsynlige forklaringen på resultatene fra 2018. Med varme julidager og passelig med regn i august økte veksten i fjor.

– De store variasjonene mellom år i nivåene av cesium-137 skyldes først og fremst at tilgangen på forskjellige beiteplanter endres fra år til år, og at plantene har ulik tilbøyelighet til å ta opp cesium-137 fra jordsmonnet, sier Halley.

Alle kjøttprøvene fra i fjor var under den nasjonale grenseverdien for omsetning av reinsdyrkjøtt på 3000 becquerel per kilo. Mengden radioaktivitet i en strålekilde måles i becquerel (Bq).