Kystbyen Drøbak i Frogn kommune ligger vakkert til ved Oslofjorden. Om noen år kan hver fjerde innbygger være en eldre person over 70 år. Det samme kan skje i Moss, Larvik, Færder og svært mange distriktskommuner.
Kystbyen Drøbak i Frogn kommune ligger vakkert til ved Oslofjorden. Om noen år kan hver fjerde innbygger være en eldre person over 70 år. Det samme kan skje i Moss, Larvik, Færder og svært mange distriktskommuner.

Så mange flere eldre blir det i din kommune

Moss, Larvik, Drøbak og Færder. Det er ikke bare distriktskommuner som får en stor eldrebefolkning om noen år.

Publisert

SSB presenterer nå for første gang detaljerte tall som viser befolkningsutviklingen i alle Norges kommuner.

Kart med tallene for samtlige 356 kommuner finner du her.

I nesten alle de minst sentrale distriktskommunene i Norge, vil over 25 prosent av innbyggerne være over 70 år. I år 2050.

I noen av disse kommunene vil eldre over 70 år utgjøre en tredel av innbyggerne.

Men også mer sentrale kommuner som Moss, Larvik, Frogn (Drøbak) og Færder (Nøtterøy og Tjøme) vil om noen tiår få rundt 25 prosent eldre over 70 år i befolkningen, varsler SSB i sin nye befolkningsframskriving.

I de tre siste kommunene kan 13 prosent av befolkningen bli personer over 80 år – mot bare rundt 5 prosent i dag.

I mørkerøde kommuner er minst en firedel av innbyggerne over 70 år. Kartet til venstre viser år 2020 og kartet til høyre viser år 2050.
I mørkerøde kommuner er minst en firedel av innbyggerne over 70 år. Kartet til venstre viser år 2020 og kartet til høyre viser år 2050.

Vi lever lenger

To faktorer er viktige når en stadig økende del av befolkningen i kommunene blir eldre over 70 år.

Det ene er færre barnefødsler. Det andre er økt levealder.

For hvert år som går øker levealderen, sånn er det både i Norge og det meste av verden ellers.

Om tre tiår – i år 2050 – er det forventet at nordmenn lever 5,5 år lenger enn i dag.

I kommunene og hos staten får dette konsekvenser for både budsjetter, pensjonsutgifter, behovet for pleie- og omsorgstjenester og tilbudet av arbeidskraft.

Slik aldres befolkningen i nordnorske kommuner. I mørkerøde kommuner er flere enn hver fjerde innbygger over 70 år. Til venstre i 2020 og til høyre i 2050.
Slik aldres befolkningen i nordnorske kommuner. I mørkerøde kommuner er flere enn hver fjerde innbygger over 70 år. Til venstre i 2020 og til høyre i 2050.

Nå bare Innlandet. Snart alle fylker

I dag er det kun ett fylke som har flere innbyggere over 65 år – enn yngre innbyggere under 20 år.

Det er Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland).

Nordland fylke vil ifølge SSB sin nye befolkningsframskriving passere denne grensen om bare to år. Vestfold og Telemark fylke følger like etter.

Allerede i 2025 kommer også Møre og Romsdal fylke dit. Det samme gjør Troms og Finnmark fylke i 2026.

Oslo har landets klart yngste befolkning.

Først i år 2045 får hovedstaden flere eldre enn unge innbyggere. Nest yngst er Rogaland som ventelig vil passere grensen i år 2037, ifølge SSB sine prognoser.

På disse tidslinjene ser du når fylkene får flere eldre enn yngre innbyggere. I Innlandet er streken allerede blitt grønn i år 2020, det betyr at de er der allerede. Oslo følger først etter i år 2045.
På disse tidslinjene ser du når fylkene får flere eldre enn yngre innbyggere. I Innlandet er streken allerede blitt grønn i år 2020, det betyr at de er der allerede. Oslo følger først etter i år 2045.

Flytting forsterker aldring

Aldringen er ujevnt fordelt utover Norge.

Innenlandsk flytting er en vesentlig årsak til den ulike aldringen i kommunene, mener SSB-forskerne.

Unge voksne flytter til sentrale strøk og får sine barn der, mens de noe eldre blir igjen i mer usentrale strøk.

Samtidig ser SSB-forskerne at aldringen framover kan komme til å skje relativt jevnt i alle kommuner. De kommunene som har mange eldre nå i 2020 er de samme som kommer til å ha det i 2050.

Forsørgerbrøken kan spenne fra 1:1 til 1:3

Et av målene forskerne bruker på aldringen av befolkningen kalles forsørgerbrøken.

Forsørgerbrøken er andelen eldre (65+) relativt til andelen innbyggere i typisk arbeidsalder (20-64 år).

Noen kommuner som Røst, Lavangen, Rendalen, Ibestad og Lierne kan i år 2050 ha like mange innbyggere i den første gruppen (forsørgede) som i den andre (forsørgerne).

I motsatt ende av skalaen finner vi Oslo kommune der forskerne framskriver en forsørgerbrøk på «bare» 1 eldre per 3 personer i typisk arbeidsalder.

Kilde:

Stefan Leknes og Sturla A. Løkken: «Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050», SSB-rapport 2020/27, august 2020. Rapporten.